În ședința Consiliului Local de luni, 24 septembrie, au fost aprobate proiectul și cheltuielile privind realizarea investiției „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional European – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice”. De asemenea, a fost aprobată asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, împuternicit cu semnarea actelor necesare și a contractului fiind primarul Municipiului Oradea.

Obiectivul proiectului este punerea în valoare a monumentului istoric Cetatea Oradea, creșterea reprezentativității și vizibilității acesteia prin includerea în viața socio-culturală a comunității, ca un important pilon al turismului orădean, cu arie de acțiune regional-națională și internațională.

Proiectul propune reabilitarea și refuncționalizarea următoarelor construcții din componența Cetății Oradea:

–        Corpul F: parter – sală multifuncțională cu garderobă (conferințe, expoziții, etc.) și subsol – spațiu expozițional și grupuri sanitare;

–        Bastioanele Ciunt și Bethlen;

–        Zidurile de incintă – curtina nordică, cuprinsă între Bastioanele Aurit și Ciunt și cea vestică, cuprinsă între Bastioanele Ciunt și Bethlen.

Conform evaluărilor arhitectural-structurale, expertizelor tehnice și studiilor preliminare efectuate, a devenit necesară inițierea unor lucrări de conservare și reabilitare fizică a zidăriilor, de refuncționalizare a corpului F și a platformei Bastionului Bethlen. De asemenea, dotarea cu echipamente specifice noilor funcțiuni reclamă introducerea unor instalații și rețelei de utilități. Corpul F poate deveni spațiul cu cea mai mare suprafață utilă din întreaga incintă a cetății, având propuse la parter o sală multifuncțională pentru conferințe, expoziții, etc. iar la subsol grupuri sanitare și spațiu expozițional.

Principalele intervenții necesare asupra zidurilor bastioanelor sunt: demolări de fundații și zidării moderne, completări de zidării și de parament, realizarea unor zidării și finisaje de protecție din cărămidă dublu presată, consolidarea zidăriilor, curățarea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră, rostuirea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră, hidrofobizarea suprafețelor parietale din cărămidă și piatră, punerea în valoare a cazematei nord-vestice a bastionului Bethlen, completarea drumului de rond și a parapetului bastionului Ciunt, amenajarea drumului de rond al Bastionului Bethlen, protejarea coronamentului zidăriilor, lucrări de conservare, restaurare și completare a unor elemente de piatră, amenajări peisagistice pe platforma Bastionului Bethlen – spații verzi, alei și instalații de irigat și de iluminat.

Valoarea totală a investiției este de 10.888.637 de lei (TVA inclus), fără TVA iar durata de realizare este de 30 de luni.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate și din surse proprii bugetare.

Contribuția Municipiului Oradea reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă (10.543.736 lei, inclusiv TVA) a proiectului, în cuantum de 210.875 lei. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local al Municipiului Oradea.