În ședința Consiliului Local de luni, 24 septembrie, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiție „Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor tramvai în intersecția între străzile Primăriei – Decebal – Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir”.

Proiectul de extindere a liniei de tramvai presupune două lucrări: rezolvarea circulaţiei în giraţia din intersecţia Decebal – Calea Aradului – str. Primăriei și extinderea liniei de tramvai pe aliniamentul menţionat mai sus.

Acest proiect de mobilitate urbană durabilă urmărește limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră. Contribuția așteptată la obiectivul de reducere a emisiilor de carbon va fi asigurată prin scăderea emisiilor de noxe provenite din transport, respectiv prin oferirea opţiunilor de transport alternativ şi descurajarea utilizării autoturismelor personale, orașul devenind astfel un spațiu mai bun de trăit pentru cetățeni. Rezultatul pozitiv va fi amplificat de implementarea unor strategii durabile în domeniul transportului public urban și de schimbarea comportamentului de transport pentru un număr relevant de cetățeni din arealul urban, cu efecte imediate asupra limitării gradului de poluare cu CO2 datorat transportului rutier.

Valoarea totală a investiției este de 66.072.179,98 RON, inclusiv TVA, durata de realizare fiind de 24 de luni.

Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 – Mobilitate urbană durabilă.