Prin Hotărârea Consiliului Local nr.603 din 31 iulie 2019, s-a aprobat perioada 2 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019 ca interval de timp în care se va desfăşura sesiunea din acest an pentru depunerea dosarelor pentru locuinţe sociale din municipiul Oradea.

Astfel, în perioada 2 septembrie – 30 septembrie 2019, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială, se pot depune cererile însoţite de acte doveditoare de către solicitanţii de locuinţe sociale aflate în administrarea Municipiului Oradea.

Cererile şi actele doveditoare vor fi analizate de către Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe, care va trimite spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii eligibili să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită.

Cererea tip, actele necesare a fi anexate cererii, categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, precum şi criteriile de prioritate şi punctajele aferente le regăsiţi în ataşamentul ştirii.

Cerere tip

Criterii si punctaje

Lista beneficiari

Lista acte justificative (1)