Primăria Oradea a semnat ieri, 20 martie 2019, contractul de lucrări privind contractarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Coridor Verde în Cartierul Grigorescu” cu asocierea formată din S.C Saminstal S.R.L și S.C B&T Artă și Arhitectură S.R.L.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic de execuție a lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Coridor verde în Cartierul Grigorescu”.

Terenul destinat investiției este situat în parte sud-estică a intravilanului municipiului Oradea, în zona rezidenţială aferentă străzii Daliei. În prezent, terenul este neutilizat, se află într-o stare de paragină, neîngrijit și nesalubrizat, în mare parte degradat. Pentru a opri degradarea totală a acestui spațiu sunt necesare lucrări pentru reconversia acestuia într-un coridor verde, cu funcțiuni specifice unei zone de agrement și relaxare, la care să aibă acces neîngrădit populația din zonă.

Având în vedere gradul avansat de încărcare cu vegetaţie şi de colmatare a albiei pârâului Adona, se propun lucrări de recalibrare, respectiv de reprofilare a albiei.

Întrucât zona verde este traversată de Pârâul Adona, pentru a face legătura cu str. Antim Ivireanu respectiv str. Apateului se propun două podeţe pietonale cu lăţimea de 4 m, respectiv 2m.

Piesa de rezistenţă a parcului este ochiul de apă amplasat central, în jurul căruia se vor amenaja spaţii plantate, circulaţii pietonale şi parţial carosabile pentru întreţinere, mobilier urban şi diferite zone de interes, destinate sportului şi loisirului pentru fiecare vârstă.

Totodată, se vor realiza locuri şi terenuri de joacă pentru copii, diferenţiate pe categorii de vârstă.

Valoarea contractului este de 5.903.470,15 lei (fără TVA), din care proiectarea reprezintă 86.000 lei, iar execuția de lucrări 5.817.470,15 lei.

Durata de elaborare a documentației tehnico-economice este de 2 luni, iar durata de execuție a lucrărilor este de 10 luni.