Unul din obiectivele Primăriei Oradea este acela de a valorifica potențialul de regenerare urbană și refuncționalizare a unor amplasamente situate în zone de interes, atât pentru locuitori, cât și pentru turiști. Primăria își propune astfel reamenajarea unui spațiu de pe Bd. Magheru din Oradea și transformarea acestuia într-o piațetă publică, care va deservi locuitorii din zonă și care va contribui pozitiv la calitatea vieții urbane în Municipiul Oradea.

Amplasamentul care face obiectul acestui proiect de reabilitare reprezintă un important punct de reper pe Bulevardul Magheru, o arteră cu trafic intens, situată în zona centrală a Oradiei, în formă poligonală, care se extinde pe o suprafață totală de 1097 mp.

Conform planurilor Primăriei Oradea, funcțiunea amplasamentului care urmează să fie reabilitat va fi de piațetă publică pietonală, accesul făcându-se ca și în prezent, prin intermediul întregii laturi vestice a acestuia. Parcajul auto imediat adiacent amplasamentului va fi păstrat, la fel cei doi stâlpi de iluminat și cei 8 arbori existenți, care asigură umbrirea dinspre aceeași latură. Pavajul va fi refăcut în întregime, folosindu-se dale din granit în culorile alb, gri antracit, și negru. Se va păstra pe întregimea laturii estice o platformă care să permită accesul către intrările de bloc adiacente, iar pe latura sudică va fi amenajată o rampă care să permită și accesul persoanelor cu handicap locomotor. Tot către latura sudică va fi amenajat și un parcaj pentru biciclete, de aproximativ 10 locuri.

Elementul central al amenajării va fi reprezentat de un pavilion cu design personalizat, care adăpostește o masă cu două banchete, iar în cadrul ansamblului peisagistic vor fi plantați arbuști, vor fi construite trei „insule” din mobilier de ședere turnat, o cișmea, șase coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat, toate aceste elemente întregind amenajarea piațetei.

Momentan proiectul se află în faza de elaborare studiu de fezabilitate, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul ședinței de Consiliu Local din luna august se va trece la organizarea licitațiilor aferente, urmând ca lucrarea propriu-zisă să înceapă după finalizarea acestor proceduri.