Primăria Municipiului Oradea contestă la instanța de contencios administrativ Hotărârea Consiliului Județean 113/2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Bihor, constituit conform Legii Bugetului de Stat pe 2018, în ceea ce privește destinația sumei de 180 mii lei, precum și a sumei de 50 mii lei, alocate municipiului Oradea pentru reabilitarea rețelei de termoficare la Liceul Ady Endre și reabilitarea fațadei Școlii Szacsvay Imre.

Motivul este încălcarea prevederilor articolului 6, alineatul 3, litera b) din Legea 2/2018 (Legea bugetului), potrivit cărora: „Sumele se repartizează comunelor, orașelor și municipiilor de județ prin hotărâre a consiliului județean, strict pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală”.

În cazul de față, niciunul dintre obiectivele locale pentru care Consiliul Județean Bihor a repartizat sume Municipiului Oradea nu se regăsește în lista obiectivelor de investiții – în bugetul local, aprobat pentru anul 2018. Concret, sumele repartizate pentru cele două obiective nu pot fi utilizate legal cu destinația dată prin HCJ 113/2018. Situația juridică actuală a imobilelor în care își desfășoară activitățile cele două unități de învățământ nu permite, din punct de vedere legal, realizarea obiectivelor propuse.

Clădirea în care funcționează Liceul Teoretic Ady Endre este proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Oradea, iar municipiul Oradea, în calitate de chiriaș, nu poate realiza lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare aparținând proprietarului, această obligație revenindu-i de drept acestuia. Pe de altă parte, clădirea în care funcționează Școala Gimnazială Szacsvay Imre este în prezent în litigiu, fiind revendicată de Parohia Romano-Catolică. În consecință, până la clarificarea legală a situației, Municipiul Oradea nu poate realiza reabilitarea fațadei clădirii.

Pentru toate aceste motive, Primăria Municipiului Oradea consideră nelegală repartizarea celor două sume, pentru că nu pot fi finanțate obiective care nu sunt în proprietatea publică sau privată a municipiului.