Primăria Comunei Hidișelu de Sus, judeţul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacantă, de referent, clasa a III- a, grad profesional debutant – Compartiment Casierie din cadrul Biroului Financiar Contabil din structura Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Hidișelu de Sus, judeţul Bihor.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.
 
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 13 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
• 24 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
• data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Hidișelu de Sus, judeţul Bihor, telefon 0259.335.855.