După ce au angajat clientela de partid, generând cheltuieli suplimentare de personal de peste 4 milioane de euro pe an, șefii Consiliului Județean Bihor pregătesc reorganizarea instituției, îndepărtarea angajaţilor membri PNL şi a celor apolitici, precum şi destructurarea instituţiei şi întărirea sistemului paralel de comandă al UDMR, totul în numele „îmbunătăţirii activităţii”, „eliminării discontinuităţilor” şi chiar şi al „promovării intereselor judeţului”.
 
Deși CJ Bihor are o conducere aleasă de cetățeni, instituția în sine este condusă din umbră de preşedintele executiv al UDMR Bihor, deputatul Szabó Ődőn. Acesta a pregătit modificarea organigramei pentru a elimina funcționarii cu alte afinități politice sau neafliați și pentru a-și asigura controlul instituției mulți ani de acum încolo. Iar pentru a-și atinge scopul, nu contează ce legi se încalcă sau destinele oamenilor care vor fi concediați.
 
Practic UDMR transformă cea mai importantă instituţie a administraţiei locale în firmă de partid, folosind metode pe care niciunul din politicienii perindaţi la şefia CJ Bihor până acum nu a îndrăznit să le folosească. Și totul este planificat să se întâmple astăzi, 28 august.
 
Pe surse aflăm că nici expunerea de motive, nici noua organigramă şi nici statul de funcţii nu au fost făcute în cadrul instituției, şefa Biroului de Resurse Umane, Maria Negru, primind hârtiile doar ca să le dea o aparenţă de legalitate.
 
Iniţiativa a fost însuşită formal de președintele Pásztor, care a semnat motivarea, susţinând că modificările vor fi făcute „în urma studierii activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute de către structurile din aparatul propriu”. Idee total falsă având în vedere că în realitate nu există nicio analiză ori studiu. Preşedintele invocă „necesitatea eficientizării şi coordonării în mod unitar, eliminarea discontinuităţilor, suprapunerilor şi paralelismelor, rezultatele slabe în accesarea de fonduri externe şi în gestionarea programelor şi proiectelor, necesitatea creşterii calităţii actului administrativ şi îmbunătăţirea serviciilor publice, necesitatea promovării judeţului în ţară şi în străinătate”.
 
Folosind aceste pretexte, organigrama instituție va fi pur şi simplu decimată. Vor fi desfiinţate direcţii esenţiale, precum cea de Administraţie Publică Locală şi cea de Dezvoltare Regională Programe şi Proiecte cu Finanţare Externă, la fel şi unele servicii, iar altele vor fi ridicate la rang de direcţii pentru a promova clientela în funcţii mai grase. Rezultatul va fi concedierea indezirabililor, fărâmiţarea unor structuri şi mutarea altora în entităţi diferite fără altă logică decât consolidarea dublelor comenzi ale UDMR.
 

Cine sunt persoanele vizate?

 
Concret, în noua organigramă, pentru a înfiinţarea „unei structuri distincte de control”, Serviciul de Audit Intern condus de Lavinia Lupuţ va fi desfiinţat şi înlocuit cu un Compartiment Corp de Control. Asta deoarece Serviciul de Audit era verificat de o comisie a Ministerului Finanţelor, pe când Corpul de Control va fi la cheremul personal al lui Pásztor și îl va putea folosi împotriva oricui.
 
UDMR sacrifică şi un maghiar, pe şeful Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Sarkadi Zsolt. Motivul este complet abuziv: eşuarea încercării de a ascunde Raportul Curţii de Conturi pe 2017, plin de fapte penale, inclusiv Pásztor fiind găsit responsabil de un prejudiciu de 100.000 lei, sumă dată nelegal pentru finanţarea Festum Varadinum, chiar şi cu preţul falsificării de acte. Mazilirea lui Sarkadi a fost decisă împreună cu o subalternă neafiliată politic, Gabriela Oros, şefa Serviciului Relaţii cu Publicul, Registratură şi ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică). Aceasta va plăti fiindcă a înregistrat cererea consilierului PNL Călin Gal de a primi Raportul, iar cel dintâi pentru că l-a dat, în ciuda interdicţiei stabilite de şeful de cabinet al preşedintelui CJ Bihor, Králik Loránd.
 
De altfel, raportul în sine, n-a fost transmis integral nici până acum consilierilor județeni, decât un extras de 66 pagini (din totalul de peste 300), iar conducerea CJ nu l-a prezentat nici în plen, conform legii.
 
Alt indezirabil e PNL-istul Horia Carţiş, şeful Direcţiei de Dezvoltare Regională, Programe şi Proiecte cu Finanţare Externă (DDRPPFE), care va fi desfiinţată sub pretextul „rezultatelor slabe în accesarea de fonduri externe”, deşi în ultimii doi ani a accesat 100 milioane euro şi toate CJ-urile din ţară au structuri de proiecte organizate ca direcţii, nu simple servicii, birouri ori compartimente. Mai mult, în mandatul trecut, CJ Bihor a fost locul 1 pe zona de Nord-Vest și locul 4 în țară la capitolul atrageri de fonduri.
 
Din fosta Direcţie, Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, înfiinţat şi finanţat din fonduri UE, va fi trecut, conform expunerii de motive, în subordonarea directă a lui Pásztor, în timp ce potrivit organigramei ar urma să fie în subordinea administratorului public Szabó Jozsef, cele două documente contrazicându-se flagrant, şi nu doar în acest caz.
 
Teoretic, în ultimii ani Szabó Jozsef a „coordonat” activitatea evaluată a fi „slabă” a Direcţiei, dar el nu va fi concediat precum Carţiş, ci i-a fost mărit salariul de la 12.900 la 13.700 lei lunar net. În plus, acesta va mai conduce şi Compartimentul de Informare Turistică, şi Biroul de Promovare Turistică, ambele inventate în ciuda motivelor folosite pentru modificări precum „eliminarea suprapunerilor şi paralelismelor”!
 
Tot din DDRPPFE, Serviciul Dezvoltare Durabilă şi Planificare, condus de un alt PNL-ist, Cosmin Scridon, va fi „spart” prin mutarea unor angajaţi la nou-înfiinţatul Serviciu de Proiecte şi Arii Protejate, care conform expunerii de motive va trece în subordinea lui Szabó Jozsef, iar potrivit organigramei, în a viitoarei Direcţii a Arhitectului Şef.
 
De asemenea, Serviciul de Monitorizare şi Implementare Proiecte va fi fărâmiţat şi angajaţii împrăştiaţi în alte structuri, iar Serviciul Elaborare Proiecte va fi divizat prin preluarea unor activităţi, ilogic, de către Serviciul Proiecte şi Arii Protejate şi de viitorul Compartiment Relaţii Externe.
 
Pe cât de ilogică e fărâmițarea DDRPPFE, pe tot atât de nejustificată este transformarea Serviciului Patrimoniu la rang de Direcţie de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, deci cu director executiv şi director adjunct. Asta în timp ce patrimoniul CJ e de fapt foarte modest – câteva terenuri şi câteva clădiri, la fel ca în urmă cu 15 ani, singurul imobil nou intrat în patrimoniu fiind clădirea fostei Policlinici Mari.
 
Deși conducerea se laudă cu o presupusă „îmbunătăţire a serviciilor publice”, Direcţia de Administraţie Publică Locală va fi desfiinţată, iar Serviciul Juridic va fi mutat în subordinea directă a lui Pásztor, la fel şi Compartimentul Relaţii cu Presa, în timp ce Biroul de Coordonare a Consiliilor Locale, redus la nivel de compartiment, va intra, ilogic, în componenţa Direcţiei Economice.
 
Serviciul de Relaţii cu Publicul va fi fărâmiţat, în locul lui înfiinţându-se Serviciul Relaţii cu Consilierii şi Relaţii Externe, invocându-se necesitatea „diminuării numărului de posturi”, care nu era atât de evidentă în momentul angajărilor masive făcute anul trecut. Şefia viitorului Serviciu e rezervată tot unui UDMR-ist, pentru că singurele relaţii „externe” sunt de fapt cele cu judeţul Hajdu-Bihar.
 
Noutăţile să fie legiferate astăzi, 28 august, prin Hotărâre de CJ dar reorganizarea deja a şi început pe şest, de două săptămâni. Prin Dispoziţii semnate de Pázstor, mai mulţi angajaţi au fost mutaţi la alte structuri. De pildă, Registratura a fost deja „golită” şi va fi transformată în Compartiment Ghişeu Unic, deşi nu există niciun spaţiu adecvat pentru aşa ceva.
 

Eficientizarea este doar fum în ochi

 
Raportul de Specialitate semnat de şefa Biroului Resurse Umane, Maria Negru, şi de şefa Direcţiei Economice, Gabriela Plugar, arată că reorganizarea va modifica numărul posturilor din instituție de la 201 (din care 24 de conducere) la 186 (23 de conducere). Aparent, o eficientizare, în realitate însă, urmând să fie desfiinţate doar posturile oricum neocupate şi cele pe care în prezent se află indezirabili.
 
În timp ce vor fi desfiinţate structuri vitale ale instituției, altele vor fi menţinute doar pentru că şefii lor nu fac decât să deturneze fonduri către UDMR, ca de pildă Direcţia Social-Comunitară, condusă de Fenesi Tibor, şi Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, condusă de Póti Csaba – despre care Curtea de Conturi a dezvăluit că nu fac decât să dirijeze banii publici către ONG-urile şi firmele de casă ale UDMR. La fel, va fi păstrat Serviciul Monitorul Oficial, cu 6 angajaţi, care în plină eră digitală nu face altceva decât să tipărească hotărârile CJ.
 
Întreaga documentaţie nu a primit avizul de legalitate de la secretarul Judeţului, Carmen Soltănel, aflată în concediu. De altfel, conform noii organigrame, acesteia îi va fi desfiinţat secretariatul tehnic, astfel încât să nu mai poată lucra.
 
Toate aceste modificări urmează să fie votate în plen, astăzi, 28 august, de toţi cei 18 consilieri PSD-UDMR-ALDE, în timp ce PNL va avea la şedinţă doar 15 reprezentanţi.
 
Puteți consulta aici proiectul de hotărâre și aici statul de funcții în urma reoganizării.