Viceprimarul Florin Birta, directorul executiv al Direcției Poliția Locală, Cristian Beltechi și purtătorul de cuvânt al Direcției, Monica Pintea, au prezentat  azi, 13 februarie 2019, raportul privind activitatea Poliţiei Locale Oradea pe anul 2018.

„Poliția Locală are un efectiv de 71 de persoane, dintre care 60 de agenți operativi, în condițiile în care conform legii am putea avea un polițist local la o mie de locuitori, deci undeva aproximativ 200 de polițisti locali. Noi am reușit ca în ultimii ani cu un număr nu la capacitate maximă de polițiști locali să facem o treabă bună în Oradea. Dacă ați observat în ultimii ani că orașul este mai curat, terenurile sunt mai îngrijite, clădirile din zonele centrale și nu numai sunt refăcute, să știți că în mare parte este și meritul Poliției Locale, pentru că principalele atribuții ale Poliției Locale în primul rând sunt cele ce privesc disciplina în construcții, protecția, ordinea publică, siguranța cetățeanului, iar aici Poliția Locală colaborează și cu alte instituții ale statului, cum ar fi Inspectoratul Județean de Poliție sau Inspectoratul de Jandarmi Județean”, a spus viceprimarul Florin Birta în deschiderea conferinței.

Directorul executiv al Direcției Poliția Locală, Cristian Beltechi, a vorbit despre principalele domenii de activități ale instituției, mulțumindu-le colegilor și instituțiilor cu care Direcția colaborează pentru implicare și activitatea depusă în toți cei zece ani de existență.

Poliția Locală, care din data de 1 ianuarie 2018 a devenit direcție a Primăriei Municipiului Oradea, are următoarele activități specifice: ordine publică și rutieră, combaterea fenomenului de comerț ilicit, disciplina în construcții și afișaj stradal și protecția mediului.

În continuare, Monica Pintea a prezentat în cifre ceea ce a însemnat activitatea Direcției în anul 2018:

„Există o creștere raportat la anul 2017, pe diverse domenii, atât protecția mediului, control comercial, cât și ordine publică și rutieră. Vreau să menționez faptul că în cadrul Compartimentului Control Comercial a fost suspendată activitatea a 8 astfel de unități comerciale pe durata maximă prevăzută de lege, respectiv 30 de zile. De asemenea, în cadrul Compartimentului Protecția Mediului putem să observăm o creștere atât a numărului de sancțiuni aplicate, cât și a numărului somațiilor întocmite pentru neîntreținerea terenurilor pe care cetățenii le dețin în Municipiul Oradea. S-au întocmit somații și prin urmare dosare, care mai departe au dus la supraimpozitarea terenurilor iar în final au fost supraimpozitați cu 500% un număr de 71 de proprietari. De asemenea, în ceea ce privește activitatea la Dispecerat putem constata o altă creștere și pe numărul de persoane identificate, pe numărul petițiilor on-line, primite prin aplicația Oradea City Report. Putem, de asemenea, constata o creștere a numărului de autovehicule ridicate, cele parcate neregulamentar sau cele abandonate. Noi considerăm că anul 2018 a fost un an cu multe încercări pentru Poliția Locală, pentru că a fost anul în care am devenit Direcție în cadrul Primăriei. Au survenit unele schimbări dar cu toate acestea munca și dedicația colegilor noștri nu a fost afectată”.

Menţinerea ordinii şi liniştii publice

În anul 2018, accentul s-a pus pe colaborarea cu Poliţia Municipiului Oradea, majoritatea patrulelor mixte realizând serviciul în intervalul orar 07:00-19:00, respectiv 19:00-07:00. Patrularea auto, precum şi cea pedestră s-a intensificat. De asemenea, s-a colaborat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi Poliţia Rutieră.

Principalele activităţi în cadrul serviciului de ordine publică au prevăzut următoarele domenii: menţinerea ordinii şi a liniştii publice în cele 8 sectoare, patrularea mixtă cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea în vederea menţinerii ordinii publice, a descurajării faptelor antisociale şi reducerii infracţionalităţii stradale, asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică  pe străzile adiacente timp de 12 ore în fiecare zi, menţinerea ordinii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice – şcoli între orele 7:30-8:15, activităţi de ordine publică în Piaţa Obor şi în împrejurimi, acţiuni cu şi pentru asociaţiile de proprietari, persoane fizice şi juridice în vederea luării măsurilor de salubrizare a spaţiilor verzi, a curăţirii zăpezii şi gheţii, înlăturarea persoanelor care apelează la mila publică, sancţionarea lor şi confiscarea obiectului contravenţiei ca măsură complementară, prevenirea vandalizării mobilierului urban, surprinderea şi înlăturarea persoanelor care răscolesc în containere, precum şi obligarea acestora la salubrizarea zonei, patrulare în parcuri și în zonele de agrement, constatarea contravenţiilor în ceea ce priveşte tulburarea liniştii publice şi luarea măsurilor sancţionatorii ce se impun, verificarea şi sancţionarea persoanelor care desfăşoară activităţi comerciale ilicite pe domeniul public, respectiv pe raza Municipiului Oradea, pânde pentru surprinderea şi sancţionarea persoanelor care depozitează ilegal moloz sau deşeuri de altă natură pe domeniul public, patrulare în Piaţa Unirii  12 h – 7/7, relaţionarea cu RER Ecologic Service în vederea ridicării la timp a gunoiului menajer, pentru măturarea şi spălarea parcărilor, a toaletării copacilor, pentru o vizibilitate mai bună a indicatoarelor rutiere, depistarea și somarea autovehiculelor considerate abandonate pe domeniul public, aplicarea sancţiunilor contravenţionale conform Codului Rutier la contravenţiile conform atribuţiilor Direcției Poliţiei Locale, acţiuni pentru prevenirea şi sancţionarea deţinătorilor de câini la nerespectarea legislaţiei locale și alte activităţi de constatare a contravenţiilor, conform legislaţiei locale stabilită prin Hotărâri ale Consiliului Local şi legislaţie naţională.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care  încalcă normele legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice (Legea 61/1991), agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 623 sancţiuni contravenţionale în valoare de 76.430 lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017 înregistrându-se o scădere cu un procent de 25,47 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor de 31,58 %.

Combaterea fenomenului de apelare la mila publică

În cursul anului 2018 Direcția Poliţia Locală Oradea a acţionat şi în vederea diminuării fenomenului de apelare la mila publică, monitorizarea persoanelor care comit aceste contravenţii făcându-se prin patrulare auto, pedestră, în civil şi prin monitorizare video prin Dispecerat. De asemenea, au fost realizate acţiuni comune cu alte  instituţii care gestionează problematici sociale, cum ar fi: D.A.S.O. și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

Concomitent, polițiștii locali cu atribuții pe linie de cerșetorie au  desfășurat acțiuni, prin care se aveau în vedere depistarea persoanelor care necesită o atenție particulară (copiii aflați în risc de separare de părinții, copiii separați de părinți, copiii străzii, copiii abuzați, neglijați sau supuși neglijării, copiii aparținând minorităților etnice).

Astfel, pe parcursul anului 2018, polițiștii locali au identificat 191 persoane care apelau la mila publică în mod repetat și 156 persoane care nu dețin adăpost, fie au fost ridicate și transportate spre centrul Guttemberg, fie îndrumate spre localitățile de domiciliu.

Totodată, polițiștii locali au desființat  52  de adăposturi improvizate, salubrizând zona cu sprijinul societății de salubritate RER VEST.

Ca și măsură eficientă în vederea diminuării fenomenului de apelare la mila publică, s-au operat 153 de confiscări, ca măsură complementară, în sumă totală de 2.177 lei. Toate confiscările s-au realizat după aplicarea măsurii principale avertisment sau amendă contravenţională.

„Ce mă bucură este scăderea numărului de cerșetori, diminuarea fenomenului de cerșetorie din Oradea chiar și cu 80-90% față de orașele din vecinătatea municipiului nostru. Dacă în urmă cu 2-3 ani vorbeam de 1200 de cerșetori pe an, acum am ajuns la 180-190 de cerșetori și cam 150 de persoane fără adăpost. Asta este munca tuturor colegilor mei și aș dori să le mulțumesc pentru asta”, a subliniat Cristian Beltechi, directorul executiv al Direcției Poliția Locală.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind deţinătorii de câini, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 76 sancţiuni contravenţionale în valoare de 11.550 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017 înregistrându-se o scădere cu un procent de 20 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor o scădere cu un procent de 29,97 %.

Activitatea pe segmentul rutier și trafic greu

Au fost organizate acțiuni de tip razie, privind normalizarea situției transportului public local, conform Legii nr. 92/2007 și H.C.L. nr. 909/2009 (verificarea autorizaţiilor conducătorilor auto care efectuează transport persoane), iar cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind semnificaţia indicatorelor rutiere (de oprire şi staţionare interzisă, accesul interzis) sau sancţionarea pietonilor pentru trecere neregulamentară.

Astfel, în anul 2018 au fost constatate un număr de 4.206 contravenţii, din care 2.825 avertismente şi 1.378 amenzi contravenţionale în sumă totală de 473.994 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, astfel înregistrându-se o creștere cu un procent de 1,86% pe constatări, iar pe valoarea amenzilor o scădere cu un procent de 46,20 %.

De asemenea, pe parcursul anului 2018, polițiștii locali au întocmit 2.034 de dispoziții de ridicare, cu 369 mai multe autovehicule ridicate, față de anul 2017.

Un alt segment important al activității Poliției Locale vizează traficul greu în Municipiul Oradea, controalele desfăşurându-se în patrule mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea, având o continuitate de 24 h – 7/7.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind traficul greu, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 325 sancţiuni contravenţionale în valoare de 130.150 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017 înregistrându-se o creștere cu un procent de 49,08 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor cu un procent de 79,39 %.

Activitatea de control comercial

În ceea ce privește activitatea de control comercial, unul din obiectivele de anul trecut a fost avertizarea şi sancţionarea unităţilor de alimentaţie publică pentru lipsa autorizaţiilor de desfăşurare a activităţii de alimentaţie publică, nerespectarea orarului de funcţionare (în special a teraselor unde se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică), emiterea avizelor consultative pentru activităţile de alimentaţie publică şi acorduri de funcţionare, diminuarea comerţului stradal ilicit precum şi activitatea de înştiinţare în vederea soldării produselor de către agenţii economici.

Privind activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind controlul comercial, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 504 sancţiuni contravenţionale în valoare de 88.940 lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017 înregistrându-se o creștere cu un procent de 11.01% pe constatări, iar pe valoarea amenzilor o scădere a procentului de 23.49%.

În anul 2018 s-a pus accentul pe supraimpozitarea societăților comerciale din zona centrală, în a căror imobile nu se desfășoară activitate comercială, în acest sens s-au întocmit  26 dosare în vederea supraimpozitării.

De asemenea, au fost somate cu privire la respectarea orarului de funcționare propus de Primărie, în zona centrală 242 de societăți comerciale, conform H.C.L. nr. 827/2017.

Disciplina în construcţii şi afişaj stradal

Abaterile care au fost constatate pe legislaţia specifică construcţiilor, se înscriu preponderent în domeniile: modificări interioare – exterioare, schimbarea destinaţiei construcţiei, placări exterioare cu polistiren,  mansardări şi extinderi construcţii,  construcţii anexe şi construire împrejmuiri.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind disciplina în construcţii, publicitate stradală şi afişaj stradal angajaţii Compartimentului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au aplicat un număr de 523 sancţiuni contravenţionale în valoare de 222.600 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017 înregistrându-se o creștere cu 33.08% la numărul de constatări  şi o scădere cu  14.40% în ceea ce priveşte valoarea amenzilor  faţă de anul  2017.

Totalul abaterilor contravenţionale constatate în număr de 523 sancţiuni contravenţionale în valoare de 222.600 lei.

Protecţia mediului

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică de protecţia mediului, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 5.105 sancţiuni contravenţionale în valoare de  864.480 lei.  Comparativ cu anul precedent a fost înregistrată o scădere de 4.15% în ceea ce priveşte numărul de constatări şi un procent de scădere de 13.08% în ceea ce priveşte valoarea amenzilor aplicate.

Pe parcursul anului 2018 se poate remarca un procent de aproximativ 30% a cetățenilor care au întreținut și salubrizat terenurile deținute, în baza somațiilor anterioare comunicate. Totodată, pe parcursul anului 2018 s-au identificat, realizat și finalizat procedurile privitoare la 71 de proprietari de terenuri insalubre, fiind somaţi 195 de proprietari.

Agenții Poliției Locale din cadrul compartimentului Protecţia Mediului – Poliţia Ecologică au realizat mai multe campanii de informare, notificare, verificare și somare privind menținerea curățeniei, întreținerea terenurilor, deținerea de contracte de salubritate, etc.

„Avem patrule care verifică asociațiile de proprietari și le informează despre modul în care se realizează colectarea selectivă. Înainte de a amenda facem prevenție, dăm avertismente, anul trecut de exemplu 600 de asociații au fost notificate pentru menținerea curățeniei. Am urmărit totodată și desființarea depozitelor ilegale de moloz, iar faptul că funcționează depozitul de pe strada Thurzó Sándor unde cetățenii pot depozita gratuit a ajutat la diminuarea depozitărilor ilegale. Observăm că în ceea ce privește curățarea terenurilor, s-au conformat tot mai mulți cetățeni iar  igienizarea și curățarea terenurilor care erau neîngrijite ajută și la eliminarea treptată a ambroziei care este atât de dăunătoare pentru populație”, au completat viceprimarul Birta și directorul Beltechi.

Activitatea de relații cu publicul și dispecerat

În anul 2018, activitatea de secretariat, relaţii cu publicul a constat în gestionarea unui număr de 9.113 documente din care 4.360 adrese şi 1.220 sesizări primite de la cetăţeni sau persoane juridice, respectiv 3.533 acte emise (ex. somaţii şi notificări privind salubrizarea terenurilor, adrese, etc.).

Dispeceratul Poliţiei Locale Oradea a înregistrat un număr de 7.118 sesizări/reclamații telefonice, venite din partea cetăţenilor, sesizări care au fost direcţionate către patrulele Poliţiei Locale Oradea, sau după caz, instituţiilor abilitate spre soluţionare. De asemenea, prin aplicației Oradea City Report on-line, au fost direcţionate către Dispecerat un număr de 1906 petiții on-line care au fost rezolvate în termenul stabilit.

Pentru soluţionarea cât mai eficientă a sesizărilor cetăţenilor, precum şi pentru sancţionarea unor cetăţeni care încalcă anumite norme de convieţuire socială sau abateri de la legislatia rutieră, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Dispecerat, fiind nominalizaţi să gestioneze aspectele legate de accesul la bazele de date, au efectuat un număr de 9.253 identificări persoane în Baza naţională de date şi un număr de 7.266 identificări autoturisme și verificări permise auto.

„Sper că vom avea un an 2019 mai bun decât anul 2018, pentru că avem ce să îmbunătățim și dorim să îmbunătățim activitatea tuturor Direcțiilor din Primărie de la an la an. Le mulțumesc încă odată colegilor mei pentru activitatea pe care o desfășoară, mulțumesc tuturor instituțiilor cu care colaborăm, pentru că scopul nostru este acela de a avea curățenie în oraș, terenuri și clădiri îngrijite”, a spus viceprimarul Florin Birta.