S-a adjudecat licitația privind achiziționarea lucrărilor de implementare a proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea”, LOT 1 – „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri in Piața Ferdinand” Zona 1;  LOT 2 – „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri in Piața Ferdinand” Zona 2.

Ofertantul câștigător, pe ambele loturi este asocierea de firme formată din  SC GAVELLA COM SRL (lider de asociere), PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE (asociat 1) și SC KAL TRANS SRL (asociat 2).

Valoarea totală a contractelor este de 19.017.270,90 lei + TVA, din care LOT 1 = 17.655.808,80 lei + TVA, iar LOT 2 = 1.361.462,10 lei + TVA.

Contractele au fost semnate în data de 15.10.2018, urmând să fie dat ordinul de începere pentru proiectare, iar lucrările vor începe în primăvara anului viitor. Durata de realizare a investiției este de 21 de luni, din care 3 luni proiectarea și 18 luni executarea lucrărilor.

Municipalitatea din Oradea îşi propune să îmbunătățească condițiile de trafic, să reducă congestia din traficul rutier, să îmbunătățească modurile nemotorizate, să reabiliteze întreaga infrastructură a Pieţei Ferdinand, atât cea legată de utilităţile publice, cât şi cea legată de pavajul şi îmbrăcămintea rutieră, să reconfigureze caracterul pieţei și să-i redea rolul de agora şi catalizator al vieţii publice.

Proiectul are ca obiective generale îmbunătăţirea condiţiilor privind transportul şi mobilitatea populaţiei, punerea în valoare a elementelor de patrimoniu cultural naţional şi local din Piaţa Ferdinand, crearea condiţiilor pentru punerea în valoare a clădirilor monumente istorice din jurul Pieţei Ferdinand și sporirea atractivităţii pieţei pentru investiţii în servicii specifice centrelor urbane.

De asemenea, proiectul prevede conservarea şi restructurarea zonelor verzi și dotarea acestora cu sisteme de irigații, refacerea infrastructurii rutiere și a celei pietonale, modernizarea sistemului de iluminat public, a rețelelor de apă-canal și a rețelelor de termoficare pe zona afectată, echiparea pieţei cu fântâni arteziene și cu elemente de mobilier urban noi, durabile, (bănci, coşuri de gunoi, panouri de informare), care satisfac condiţiile de confort, durabilitate, estetică, distribuţie funcţională optimă.