Primăria Oradea anunță încheierea procedurii de licitație pentru lucrările de amenajare a malului stâng al Crișului Repede, între Podul Sfântul Ladislau și Podul Centenarului, care se realizează în cadrul proiectului „Creșterea mobilității urbane pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea”.

Singurul ofertant, care a și câștigat licitația, a fost asocierea formată din S.C Gavella Com S.R.L  – lider de asociere, Porfido Ed Arte Consozio Stabile – asociat 1, S.C Proconsolutions S.R.L – asociat 2 și S.C Iriconstruct S.R.L – asociat 3, având ca subcontractanți pe S.C Ritmoteh S.R.L, S.C Atelier Arhitect Arnold Szabo S.R.L, S.C Marmorat Exim S.R.L.

Valoarea contractului de lucrări, respectiv  „Documentație tehnico-economică faza PT și  execuție de lucrări”  este de 9.876.354, 65 lei fără TVA.

Contractul de lucrări a fost semnat de către Primăria Oradea și ofertantul câștigător în data de 22 octombrie 2018.

La obiectul principal al contractului se prevede că executantul se obligă să presteze serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice – faza PT și execuția lucrărilor pentru „Creșterea mobilității urbane pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea”, în conformitate cu obligațiile asumate prin caietul de sarcini al achiziției și prin anexele acestuia.

Astfel, executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției, să execute și să finalizeze lucrările care fac obiectul prezentului contract conform graficului de lucrări care cuprinde două etape: etapa I – proiectare și obținerea de avize și autorizații și etapa II – execuția lucrărilor.

În continuare, urmează să fie dat ordinul de începere pentru etapa I – proiectare, urmând ca lucrările efective să înceapă undeva în primăvara anului viitor.

Această investiție se integrează în Planul de mobilitate urbană durabilă și vizează valorificarea potențialului arhitectural al zonei. Proiectul cuprinde reabilitarea îmbrăcăminții rutiere și a trotuarelor, precum și a bordurilor aferente, conservarea, restaurarea și reconstituirea stâlpilor de iluminat, a jardinierelor și parapetului metalic, opera arhitectului László Vágó, reabilitarea estetică a zidului de sprijin, reabilitarea pietonalului și refacerea scărilor de pe traseul acestuia, precum și crearea unui parcurs pietonal la cota râului în dreptul parapetului și lucrărilor fraților Vágó și conectarea acestuia sub podul Sfântul Ladislau cu zona amenajată prin proiectul de parcare supraetajată. Un alt obiectiv vizat prin intermediul acestui proiect este amenajarea spațiilor verzi pentru crearea unei alei pietonale atractive, dotate cu mobilier urban și iluminat public. Totodată, va fi amenajată și o pistă de biciclete cu două sensuri, la cota străzii, prin lărgirea profilului stradal în două zone.

Prin lucrările propuse se urmărește oferirea unei alternative eficiente și agreabile de circulație pietonală între Podul Sfântul Ladislau și Podul Centenarului. Se dorește, de asemenea, ca acest proiect să fie corelat din punct de vedere arhitectural cu celelalte proiecte de reabilitare din Centrul Istoric.