În aceste zile constructorul demontează o parte din schelele de pe fațada spre strada Republicii a Palatului Apollo. Lucrările de reabilitare sunt executate de Constructorul Sălard, valoarea investiției este de 2.885.543,83 lei fără TVA, clădirea urmând să fie reabilitată în întregime până la 31.12.2019.

Palatul este situat în zona centrală a municipiului Oradea, pe str. Republicii nr.12-12A, având două faţade, una spre str. Republicii, cea mai bogat decorată şi cealaltă spre str. Mihai Eminescu, mai simplă. Faţadele au elemente preluate din stilurile Empire sau Biedermeier, manieră ornamentală întâlnită în aceeaşi perioadă la Viena, Berlin sau Budapesta.

În cadrul intervenției la clădire au fost propuse următoarele categorii de lucrări:

● la acoperiș și fațadă:
– se vor înlocui șorturile din tablă zincată și se vor înlocui cu tabla nouă;
– se vor remedia problemele de etanșeitate;
– se va înlocui astereala în zonele cu învelitoare din tablă și plăci din fibrociment;
– învelitoarea din tablă din curtea interioară, din țiglă profilată se va revizui și se va completa cu materiale recuperate din zonele în care a fost utilizată inadecvat;
– se va inspecta starea jgheaburilor și burlanelor pe toată lungimea perimetrului acoperișului și se vor remedia problemele de neetanșeitate; se va curăța întreaga suprafață a jgheaburilor de petele de rugină sau alte impurități și se vor înlocui integral cele de la fațadele principale;
– se vor revizui coșurile de fum.

● pentru reabilitarea fațadelor:
– se vor înlătura porțiunile degradate ale tencuielilor de pe fațade;
– se vor retencui porțiunile decopertate ale fațadelor;
– tencuielile pe suprafața fațadelor vor fi realizate cu mortare gata preparate;
– întreaga suprafață parietală supusă reabilitării se va curăța prin periere și se va zugrăvi cu vopsele pe baza de dispersie silicatică pentru acoperiri ale fațadelor;
– ornamentele se vor curăța și se vor zugrăvi cu culorile propuse în planșele de arhitectură, cele lipsă se vor completa după modelul celor originale.

Până în prezent la imobil s-au executat următoarele lucrări:

Reabilitare fațada str. Mihai Eminescu:
– desfacere tencuieli la fațade;
– curățare și completare a elementelor decorative;
– reparații profile și scafe;
– reparații cornișă și scafe;
– tencuieli exterioare speciale executate manual la fațade;
– zugrăveli exterioare la fațade, inclusiv a ornamentelor;
– restaurarea grilajelor metalice ornamentale (completarea elementelor lipsă, sudarea elementelor desprinse);
– vopsirea tâmplăriei metalice la balcoane.

Reabilitare fațada str. Republicii:
– desfacere tencuieli la fațade;
– curațărea și completarea elementelor decorative în proporție de 45%;
– reabilitare tâmplării din lemn;
– lucrări de consolidare la bacon;
– refacerea tencuielilor la fațade în proporție de 30%;
– zugrăveli la fațade în proporție de 20%.