În urma obținerii autorizației de construire Primăria Oradea a demarat lucrările de refacere a acoperișului Palatului Episcopal Greco-Catolic, devastat în urma unui incendiu în vara anului 2018.

Prin încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, Episcopia a pus la dispoziția municipalității imobilul Palatul Episcopal Greco-Catolic (monument istoric construit între anii 1903-1905 după proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy junior) și construcțiile anexe, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare și administrării de către Municipiul Oradea a Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, pe o perioadă de minimum 20 de ani.

Începând cu luna septembrie 2018, firma SC TRAMECO SA a intervenit în vederea degajării molozului și luarea măsurilor ce se impuneau pentru punerea în siguranță a Palatului Episcopal Greco-Catolic.

Ca urmare a finalizării lucrărilor de degajare a molozului și executarea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului, în urma încheierii contractului de lucrări, a fost întocmită expertiza tehnică și proiectul tehnic în vederea reconstruirii parțiale a imobilului și reabilitarea zonei distruse în incendiu.

După obținerea autorizației de construire a fost demarată execuția lucrărilor, ordinul de începere a lucrărilor fiind dat în data de 18 martie 2019.

Lucrările cuprinse în această etapă și care vor avea o durată de 5 luni, sunt cele de refacere a planșeului de peste etaj la forma, dimensiunile și cotele de nivel avute inițial, dar cu soluție din beton armat monolit cu următoarea alcătuire: centuri din beton armat prevăzute peste pereții longitudinali portanți ai celor trei aripi ale construcției, precum și peste pereții portanți transversali și grinzi metalice, peste care se prevede tabla cutată trapezoidală.

Tot în această etapă se va reface acoperișul tip șarpantă din grinzi lamelare încleiate, cu învelitoare din țiglă ceramică și tablă din cupru la turnulețele de pe acoperiș. Acoperișul urmează să fie finalizat în cursul lunii mai.

Până în prezent a fost executat planșeul din beton armat pe latura dreaptă dinspre strada Mihai Pavel și latura dreaptă dinspre Piața Unirii, precum și centurile din partea centrală  și o parte din șarpantă.

Valoarea lucrărilor  este de 7.960.000 lei, fără TVA, în care este inclusă și proiectarea.

Într-o ultimă etapă, se va realiza reabilitarea și refuncționalizarea efectivă a clădirii, inclusiv partea interioară, conform planurilor inițiale, reabilitarea totală a Palatului urmând să se finalizeze în termen de cel mult trei ani.