În perioada 31 Octombrie 2018 – 02 Noiembrie 2018 s-a desfășurat o acțiune de curățare a județului Bihor, în Oradea și comuna Tileagd. Acestă inițiativă, Green Network Romania, a fost organizată de Uniunea Femeilor din Bihor, prin vice-președinta departamentului de tineret, ing. Georgies Hajnalka Annamaria, împreună cu președinta Ana Pop, președinta onorifică Miorița Săteanu și psihologul dr. Alin Crețu. Proiectul Green Network Romania s-a desfășurat în 3 locații din România: Oradea, Arad și Comănești.

”Scopul nostru prin această campanie este să tragem un semnal de alarmă in vederea rezolvarii ambalajelor de băuturi, ca pet-uri, doze etc. Acestea ar trebui colectate selectiv si returnate intr-un cadru legal, asa cum se procedeaza deja in majoritatea staleor UE.
Obiectivul principal al acțiunii din Oradea a fost colectarea deșeurilor abandonate, din județ și de-a lungul Crișului Repede.”
a precizat ing. Georgies Hajnalka Annamaria.

Obiectivul secundar al acțiunii a fost educarea civică a elevilor prin conștientizarea importanței colectării selective și a menținerii mediului înconjurător la un standard de salubritate European, respectiv îndemnarea lor la activitățile de voluntariat, care au ca scop creșterea calității vieții în comunitate. 

Clasele de elevi participante, au dovedit multă dăruire în realizarea scopului proiectului, iar atitudinea lor a scos în evidență faptul că au înţeles misiunea lor, atât în timpul acțiunii cât și ca viitori propovăduitori – transmiţători ai acestei lecţii practice de educație civică in familiile lor, precum si în comunităţile din care aparţin.

”Spiritul de participare a fost animat și întreţinut pe tot parcursul acțiunii de către invitații noștri din Germania și Marea Britanie, în special de către cântărețul Leo care a oferit cu pasiune elevilor melodia compusă pentru acest proeict ca “lait motiv” al motivaţiei si participării efective, fără reţinere, la derularea proiectului.” a completat Georgies.

La fiecare acțiune, voluntarii au completat și un chestionar, iar rezultatul a fost pozitiv, participanții fiind încântați de acțiune, dorindu-și să mai participe și pe viitor la alte acțiuni; sunt de acord cu introducerea unui sistem de depozit / garanții și i-ar motiva o garanție între 50 bani și 2 ron. În urma acestei acțiuni s-au colectat 1,5 tone de deșeuri iar cele mai mari procente sunt reprezentate de deșeurile de plastic 80%, 15% doze și cele de sticlă 5%.

La acțiune au participat Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Liceul Greco-Catolic “Iuliu Maniu”, Liceul Teologic Penticostal „Betel”, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”, Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Orizont, Structura Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă nr.1 Tileagd și Școala Gimnazială nr.1 Tileagd.