Într-o conferință de presă violonistul și dirijorul Liviu Buțiu, fostul director interimar al Şcolii de Arte Francisc Hubic, însoțit de Alexandru Lorincz, consilierul juridic al instituției au prezentat filmul unui întreg șir de abuzuri care distrug cultura în județul Bihor.
 
Directorul Buțiu a fost numit director interimar la data de 26.05.2017 printr-un contract de management valabil până la data de 22.09.2017. Cum până la acea dată nu s-a ocupat postul prin concurs, s-a încheiat un act adițional, pe o perioadă determinată, valabil până postul va fi ocupat prin concurs. Conform legii, interimatul poate fi de maxim 120 de zile. Iar de atunci, a trecut un ani și 3 luni.
 
În calitate de director interimar, Liviu Buțiu a sesizat Ministerul Culturii asupra faptului că nu se respectă prevederile legale de către Consiliul Județean Bihor care nu a reușit să organizeze un concurs ca la carte. Au fost două încercări, prima eșuată deoarece s-a desființat comisia de concurs iar a doua încercare a eșuat pentru că s-a înscris un singur candidat care nu a trecut de prima probă.
 
În urma acestor evenimente, conducerea CJ Bihor s-a folosit pentru mazilirea lui Liviu, de decizia Curții de Conturi nr. 33 din 25.06.2016, prelungită ulterior prin decizia nr. 33/2 din 25.09.2017. Prin această decizie s-au dispus 3 măsuri către Școala de Arte Francisc Hubic, iar conform CJ Bihor acestea nu au fost duse la îndeplinire de dl. Buțiu. Actele descriu însă un alt film, cu aceleași personaje.
 
Cele trei măsuri dispuse de Curtea de Conturi sunt:
– Inventarierea tuturor elementelor patrimoniale;
– Măsuri din partea ordonatorului terțiar de credite pentru verificarea legalității și regularității tuturor operațiunilor economico-financiare referitoare la plățile efectuate pentru cheltuielile cu bunuri și servicii în anul 2015
– Verificarea realității și legalității situațiilor de plată decontate la lucrările de renovare interioară.
 
De asemenea, tot în anul 2016, Curtea de Conturi a stabilit un prejudiciu în valoare de 6.925 de lei pentru cheltuieli de renovare care trebuia recuperat până pe 31.01.2017 și care a fost recuperat și achitat integral înainte de termen, pe 31.12.2016.
 
După numirea interimară a lui Liviu Buțiu, la data de 31.07.2017, instituția a primit o adresă de ridicare înscrisuri de la IPJ Bihor, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Această ridicare de înscrisuri s-a dispus pentru soluționarea dosarului privind săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, și viza documentele contabile justificative pentru plățile realizate în 2014/2015. Aceste documente au fost prezentate pe data de 16.08.2017 când s-a și semnat un proces verbal în acest sens.
 
Pe data de 02.08.2017, prin adresa nr. 15089, Consiliul Județean Bihor cere instituției să depună înscrisurile referitoare la măsurile dispuse de către Curtea de Conturi prin decizia 33.
 
Acestea au fost depuse pe 10.08.2017, prin adresa de înaintare nr. 378, și anume s-au depus 10 bibliorafturi cu toate documentele justificative solicitate. Aceste bibliorafturi conțineau câte 343, 404, 418, 372, 372, 145, 303, 494, 394, respectiv 144 file și demonstrau îndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi potrivit reprezentanților Școlii de Arte. Dar acestea nu au fost luate în considerare de către conducerea CJ Bihor.
 
Astfel, prin dispoziția nr. 895 din 24.11.2017, președintele CJ Bihor a întrunit o comisie ad-hoc la nivelul Consiliului Județean pentru a verifica dacă s-au realizat măsurile dispuse de Curtea de Conturi sau nu. Conform legii 554/2004 reprezentanții Școlii de Arte spun că ar fi putut contesta respectiva comisie întrunită prin dispoziție de președinte CJ Bihor, dar în interesul transparenței au preferat să nu, ca să se lămurească definitiv situația.
 
Comisia nu a stabilit vreun prejudiciu la Școala de Arte, drept pentru care s-a numit o a 2-a comisie, cu același obiect de activitate și care a stabilit că două măsuri din cele trei au fost îndeplinite, dar a 3-a doar parțial având în vedere că nu ar exista documente justificative pentru o sumă de 41.401,43 lei. Acest presupus prejudiciu a fost identificat de către a 2-a comisie în facturi care prezentau două cote de TVA – atât de 9% cât și de 24%, iar comisia a considerat că sumele cu 24% TVA nu pot identificate în contracte sau alte documente.
 
Conform reprezentaților Școlii de Arte, acele sume cu TVA de 24% reprezentau servicii de alimentație publică pentru invitații și participanții la evenimente și erau trecute în facturi ca servicii conform contract – contractele având specificat explicit aceste servicii și tabelul de participanți atașat.
 
Pe data de 27.02.2018, Școala de Arte primește o nouă adresă de la CJ Bihor prin care li se cere să îndeplinească cele 3 măsuri dispuse de Curtea de Conturi. Chiar dacă din raportul propriei comisii interne reieșea că două din acestea sunt îndeplinite deja , iar a 3-a parțial.
 
Astfel, Școala a răspuns prin adresa nr. 1322 / 14.03.2018 în care a adus la vederea CJ Bihor îndeplinirea măsurilor prevăzute în decizia Curții de Conturi și acțiunile punctuale întreprinse pentru fiecare speță în parte.
 
Pentru justificarea sumei de 41.401,43 lei s-au prezentat facturi, contracte și cadrul legal – respectiv OG 51 / 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care la art. 4, alin. 1 prevede că din finanțările acordate se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli iar la lit. e menționează cheltuieli de masă a participanților și / sau invitaților în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor. Acest cadru legal se aplică pentru finanțări nerambursabile. Dar există o excepție, prevăzută la art. 29, indice 1 lit. b, care prevede că dispozițiile art. 4, alin. 1, se aplică și în cazul programelor, proiectelor și acțiunilor culturale organizate și desfășurate de instituții publice din subordinea autorităților finanțatoare în țară și străinătate finanțate din subvenții de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz. Astfel, Școala de Arte Francisc Hubic, fiind finanțată de la bugetul local avea eligibile acele cheltuieli.
 
Răspunsul de la CJ Bihor a menționat că ‚‚referitor la adresa nr. 1322 din 14.03.2018 în care considerați implementată măsura 2.5 din decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi, în contradictoriu cu raportul privind aspectele constatate la Școala de Arte Francisc Hubic, pe baza documentelor depuse de instituția dumneavoastră, pentru suma de 41.401,43 lei, comisia nu a putut identifica nici în contracte nici în alte documente justificative prestațiile pe care le reprezintă și nici beneficiarii efectivi ai sumelor respective.’’
 
Raportul realizat de comisie a fost prezentat Școlii de Arte abia pe data de 15.03.2018, iar reprezentații școlii au formulat o cerere (nr. 78 din 19.03.2018) către SC AbaTurism SRL pentru a explica ce reprezintă cu exactitate serviciile din facturile fiscale 58188/21.01.2018, 58551/02.02.2015, 59152/16.02.2015, 6040/09.03.2015, etc aferente contractelor 1637/12.07.2014, 1768/2.10.2014, 1925/02.03.2015, 2157/3.06.2015 și 2358/9.10.2015 pentru care s-a aplicat cota de TVA de 24%.
 
Comisia internă agrease conform reprezentanților școlii că acel răspuns de la AbaTurism va lămuri lucrurile.
 
O dată primit răspunsul nr. 204/F din 20.03.2018 de la AbaTurism, în care se specifică exact că serviciile pentru care s-a aplicat cota de 24% erau servicii de alimentație publică, conform contractelor aferente, Școala de Arte l-a transmis mai departe către CJ Bihor prin adresa nr. 1326 din 20.03.2018 prezentând lămuririle cerute.
 
Răspunsul CJ Bihor la această adresă menționează ‚‚referitor la intenția instituției de a depune acte ce nu se regăseau în dosare la momentul controlului efectuat de comisia care a verificat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia Curții de Conturi nr. 33 din 25.06.2016, vă înștiințăm că nu vor fi acceptate’’ , această precizare neavând suport legal, intenția CJ Bihor fiind de a se găsi cu orice scop un prejudiciu.
 
În 13.04.2018, în termenul de 3 zile, reprezentanții școlii au solicitat revocarea în parte a raportului nr. 5390 din 14.03.2018, comunicat pe 20.03.2018. „Cererea noastră nu a primit răspuns”, transmit reprezenții Școlii.
 
„În data de 20.03.2018 ne-au pus în vedere să recuperăm banii până pe 21.03.2018. Iar pe 26.03.2018, ne-au pus din nou în vedere ca până pe 28.03.2018 să recuperăm suma de 41.401 lei. Adică în două zile. Pe 27.03.2018 am explicat tot istoricul, de la momentul deciziei Curții de Conturi până la zi, pentru a demonstra din nou că nu există un prejudiciu.”, completează reprezentanții Școlii de Arte.
 
Practic, acel prejudiciu constatat doar de comisia internă formată prin decizia președintelui și care nu a fost constatat nici de Curtea de Conturi, nici de IPJ Bihor, nu poate fi recuperat în urma unei simple adrese. Prejudiciul trebuie constatat de CJ Bihor și trebuia emis un act administrativ din partea conducerii CJ Bihor către instituția subordonată – Școala de Arte, pentru ca aceștia să poată iniția demersurile de recuperare al presupusului prejudiciu. Să se poată îndrepta împotriva fostului manager sau persoanei care ar fi realizat respectivul prejudiciu. S-a dorit ca fără acte justificative, managerul interimar Buțiu să se îndrepte împotriva fostei conduceri pentru a cere acei bani. În acest context, dl. Buțiu a declarat că: ‚‚Revocarea nu o explic. Am dus la îndeplinire aceste măsuri. Am demonstrat prin acte. Ce mi se reproșează? Că nu m-am supus unor adrese. Eu consider că, pe perioada în care am fost manager interimar mi-am făcut treaba cu mai mult decât devotament. În loc să scriu partituri, am învățat legislație. Mi-a afectat activitatea mea, dar nu am avut încotro.
 
Vorbind de acel prejudiciu, vreau să vă spun că acele comisii au fost numite de către CJ Bihor, prin dispoziția președintelui. Acele comisii au dus un raport președintelui. În mod normal, trebuia să primesc – așa cum am primit și această decizie de revocare – o dispoziție pe care să o pun în aplicare. Dar am primit doar o adresă.’’

 
Un aspect extrem de important este că de la finalizarea raportului comisiei numită de către președintele CJ Bihor și până în prezent a intervenit și soluționarea dosarului de la parchet. Astfel prin ordonanța din data de 14.06.2018 s-a dispus clasarea cauzei. Din referatul cu propunere de clasare rezultă următoarele:
 
„Din cercetările efectuate în cauză, cu privire la relația comercială desfășurată între Școala de Arte Francisc Hubic și S.C. ABA TURISM S.R.L. (hotel Ramada), am constatat următoarele:
Prin ordonanța din data de 26.09.2017 s-a dispus predarea de către S.C. ABA TURISM S.R.L. a documentelor justificative, privind relația comercială desfășurată cu Școala de Arte Fransic Hubic, constând în prestări de servicii.
Prin adresa nr. 1867 din 06.10.2017, societatea Aba Turism ne-a înaintat următoarele documente:
– facturile emise către Școala Francisc Hubic în perioada 18.12.2013 – 17.12.2015;
– extrasele de cont aferente încasărilor în perioada 18.12.2013 – 17.12.2015;
– contractele încheiate cu Școala Francis Hubic în perioada 18.12.2013 – 17.12.2015;
– fișele de înregistrare ale persoanelor cazate în relația contractuală cu Școala de Arte Francisc Hubic.
Din analiza documentelor contabile și fișelor de înregistrare a persoanelor cazate, se contată că relațiile comerciale au existat în realitate, au fost cazate persoane din mediul artistic, printre care artiști consacrați, (…), aspecte coroborate cu declarațiile de martor ale numiților Boboia Marian Dumitru (manager al Scolii de Arte Francisc Hubic), respectiv Turcuț Claudia Nicoleta (contabil șef) și cu proiectele culturale încheiate în acest sens.
Avand în vedere că nu au fost identificate probe din care să rezulte existența elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevazută de art. 297, alin. 1 din Codul Penal, reclamata a fi săvârșită de către managerul Boboia Marian, cu ocazia încheierii contractelor cu societatea S.C. ABA TURISM S.R.L., se va propune clasarea urmăririi penale cu privire la relația comercială descrisă mai sus.”

 
Din informațiile pe care le avem, Consiliul Județean nu atacat ordonanța de clasare dispusă, astfel că aceasta a rămas definitivă.
 
Dl. Butiu a precizat că a contestat revocarea sa din functie cu atat mai mult cu cât din informațiile ajunse în presă s-ar mai fi dat un termen de către Curtea de Conturi pentru îndeplinirea măsurilor, de care reprezentanții școlii nici nu au fost informați. CJ Bihor nu a răspuns încă contestației.
 
De asemenea, pe tema unui viitor concurs pentru ocuparea postului de manager, reprezentanții Școlii de Arte au contestat metodologia de concurs. Conform legii funcția de manager cultural prevede studii în domeniu, cerință care nu a fost prevăzută în anunțul pentru concurs, fiind înlocuită cu sintagma ‚‚experiență managerială’’ pe care o poate avea și un administrator de magazin fără studii în domeniu cultural.
 
Răspunsul primit de la CJ Bihor în urma acestei contestații menționează ‚‚în baza calității de autoritate față de Școala de Arte Francisc Hubic, reprezentată prin ordonatorul principal de credite, competența de a stabili condițiile de participare la concurs îi revine în mod exclusiv Consiliului Județean Bihor.’’ Practic, un fel de ‚‚Ciocu’ mic! Noi conducem, facem cum vrem!’’
 
‚‚Dezamăgit e puțin spus, de ceea ce se întâmplă.’’ a mai precizat la finalul conferinței dl. dirijor Liviu Buțiu.
 
Profesorii Școlii de Arte Francisc Hubic au semnat un memoriu prin care cer Consiliului Județean Bihor să respecte legea și să organizeze un concurs pentru funcția de manager care să ceară explicit studii în domeniu și prin care cere Ministerului Culturii să urmărească dacă acest lucru se întâmplă.