Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat ieri, 31 august 2018, Contractul de parteneriat între Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25 august și administrării de către Municipiul Oradea a Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, pe o perioadă de minimum 20 de ani.

Aceste soluții au fost identificate de reprezentanții Primăriei Oradea și ai Episcopiei, cu scopul reabilitării acestei clădiri emblematice și redării ei în circuitul public, ținând seama de distrugerile masive pe care incendiul le-a provocat clădirii Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea.

Prin încheierea acestui contract de parteneriat, s-a convenit ca Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea să transmită imobilul în administrare, pe durata a 20 de ani, Municipiului Oradea, termenul putând fi prelungit prin acordul părților. În acest sens, Episcopia va pune la dispoziția Municipiului Oradea imobilul Palatul Episcopal Greco-Catolic (monument istoric construit între anii 1903-1905 după proiectul arhitectului Kalman Rimanoczy junior) și construcțiile anexe în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare.

Municipiul Oradea va curăța într-o primă clădirea de moloz și va realiza o expertiză de rezistență, care să indice părțile din edificiu care se pot refolosi, respectiv care trebuie demolate. În a II-a etapă, în toamna acestui an, se vor realiza lucrări „de urgență” pentru punerea în siguranță a clădirii, inclusiv zona de acoperiș. În a treia etapă, se vor realiza reabilitarea și refuncționalizarea efectivă a clădirii, inclusiv partea interioară, conform planurilor inițiale.

Ce prevede contractul?

Contractul prevede cesionarea în favoarea Municipiului Oradea a dreptului de a obține autorizații, de a realiza lucrări de consolidare, reabilitare și refuncționalizare, respectiv de a folosi cu titlu gratuit imobilul.

Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea va fi declarat bun de interes public și transmis în folosință gratuită Municipiului Oradea, cu destinația de edificiu social-cultural, în vederea amenajării și funcționării, pe durata a minimum 20 de ani, a unui centru cultural și spațiu expozițional, cu respectarea eticii creștine și a normelor canonice ale cultului Greco-Catolic.

Lucrările de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a imobilului ar urma să se finalizeze în termen de cel mult trei ani. La terminarea lucrărilor, Municipiul Oradea va preda proprietarului – Episcopiei Române Unite cu Roma Greco Catolică, de Oradea, parte din imobilul reabilitat, cu destinație de sediu curiei episcopale, în suprafață utilă de minim 1/3 din suprafața totală.

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea va păstra calitatea de proprietar asupra întregului imobil consolidat și reabilitat, transmis în folosință gratuită Municipiului Oradea.

Unde se pot face donații?

Municipiul Oradea și Episcopia Greco-Catolică vor depune eforturi pentru atragerea de subvenții, fonduri nerambursabile și colectarea de donații de la persoane fizice și juridice, urmând ca lucrările de reabilitare să fie sprijinite și prin sume alocate de la bugetul local.  De asemenea, Episcopia Greco-Catolică va transmite în contul Primăriei Oradea donațiile primate pentru consolidarea, reabilitarea și refuncționalizarea Palatului Episcopal distrus de incendiu.

Reamintim conturile deschise la bancă pentru donații în numerar sau cu ordin de plată:

FUNDAȚIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL BIHOR

EURO – RO57BTRLEURCRT0078504002

USD – RO88BTRLUSDCRT0078504001

RON – RO69BTRLRONCRT0078504007

SWIFT: BTRLRO22

EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA

EURO – RO78BTRLEURCRT0463151401

RON – RO31BTRLRONCRT0463151401

USD – RO82BTRLUSDCRT0463151401

CHF – RO57BTRLCHFCRT0463151401

GBP – RO36BTRLGBPCRT0463151401

HUF – RO91BTRLHUFCRT0463151401

SWIFT: BTRLRO22

Totodată, se pot face donații la casieriile obiectivelor turistice Turnul Primăriei Oradea, Sinagoga Zion și Cetatea Oradea, de marți până duminică între orele 10.00 – 17.00, precum și la ghișeele de încasări din cadrul Primăriei Oradea, de luni până joi între orele 07.30 – 18.00, iar vineri între orele 07.30 – 15.30.

În ceea ce privește donațiile la sediul Episcopiei Greco-Catolice de pe strada Mihai Pavel nr. 4, acestea pot fi făcute de luni până vineri între orele 08.00-16.00, sau la toate Parohiile Greco-Catolice de pe întreg teritoriul Eparhiei din Oradea.