Călin Gal, PNL : Acest Consiliu de Administrație a încălcat legea flagrant şi repetitiv, în cascadă!

Atât în timpul ședinței de Consiliu Județean, de sâmbăta trecută cât și într-o conferință de presă anterioară, consilierul județean PNL Călin Gal, a acuzat modul în care Consiliul de Administrație al Aeroportului Oradea a organizat selecția pentru noul manager al Aeroportului, în urma depunerii mandatului a vechiului manager Gheorghe Pașc.

Gal a scos în evidență grave încălcări ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Primul lucru evidențiat de consilierul PNL este faptul că procedura de selecție a noului manager a fost demarată în luna iulie, deși articolul 64^4 aliniatul (2) al OUG 109/2011 precizează clar :

„(2) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura de selecție se declanșează, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, în termen de 30 de zile de la vacantare.” Având în vedere că mandatul fostului manager Pasc s-a încheiat în data de 2 septembrie, acest proces de selecție a fost pornit ilegal fără a respecta prevederile acestui articol.

De asemenea, articolului 3 aliniatul(1) litera (a) al aceleiași ordonanțe 109/2011 precizează că :

„Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

  1.   la regiile autonome:
  2. a)să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director aflați pe lista scurtă; „

Prin urmare rezultă clar că pentru a respecta această cerință impusă de ordonanță, scrisoarea de asteptări trebuia aprobată de consilierii județeni în plenul CJ, lucru care nu s-a întâmplat nici până la această dată, spune același consilier.

„Cum au putut fi completate obiectivele în documentatia de selectie fără sa fie preluate obiectivele din această scrisoare?” a întrebat retoric într-o conferință de presă Gal.

În aceeași notă, Gal scoate în evidență încălcări ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă și cu privire la constituirea comisiei de selecție a managerului.

Astfel la articolul 18 aliniatele (4) și (5) din aceeași ordonanță 109/2011 specifică:

” (4) În termen de maximum 30 de zile de la numire prin act administrativ al autorității publice tutelare, consiliul de administrație desemnează directorii, în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul regiei autonome, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(5) În cazul regiilor autonome cu un număr de peste 500 de angajați, selecția directorilor se efectuează în mod obligatoriu de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de regia autonomă, la propunerea consiliului de administrație, fiind inițiată în termen de maximum 30 de zile de la data numirii administratorilor, în condițiile legii. Durata procesului de selecție a directorilor de către expertul independent nu poate depăși 60 de zile. În acest caz, termenul de numire a directorilor este de maximum 120 de zile de la numirea consiliului de administrație.”

Prin hotărârile AGA 21 și 22 Consiliul de Administratie a decis ca procesul de selecție să fie gestionat de o comisie internă, dar fără a respecta prevederile acestui articol.

Astfel, componența comisiei de selecție a fost formată din membrii Consiliului de Administrație, nici unul nefiind specialișt în recrutarea resurselor umane.

Pentru a mima legalitatea, prin hotărârea AGA 21 se modifică secretarul comisiei și este cooptat un șef serviciu resurse umane. Doar că legea prevede expres ca toți membrii comisei să fie specialiști în resurse umane, ori faptul că secretarul comisiei este șef serviciu resurse umane nu poate valida lipsa celorlați membri specialiști.

Un ultim aspect evidențiat de consilierul Gal este și faptul că după ce Consiliul de Administrație a optat pentru soluția prevăzută de lege și anume evaluarea să fie făcută de o comisie internă, totuși prin hotărârea 28 se cooptează un expert extern în aviație, desi legea prevede clar că sunt două opțiuni distincte. Astfel dacă s-a optat pentru comisie internă nu se mai poate folosi expertul extern, iar dacă este folosit expert extern atunci acesta trebuie să fie un specialist în recrutarea resurselor umane. Ori, din nou Consiliul de Administrație încalcă legea cooptând acest expert extern în aviație și nu în recrutarea resurselor umane. Mai mult, cooptarea acestui expert a fost facută fără o procedură de achiziție publică și fără a fi indicată sursa de finanțare.

Astfel că solicitarea liberalilor prin vocea consilierului Călin Gal de demitere a consiliului de Administrație de la Aeroportul Oradea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice în plenul ședinței de Consiliu Județean nu a rămas fără ecou :

„Acest CA a încălcat legea flagrant şi repetitiv, în cascadă”. „Cum să rămână în funcţie acest CA, când a încălcat toate prevederile legii?”, a întrebat liberalul, mai vehement ca niciodată.

Liberalii au acuzat atât modul ilegal în care a fost demarat acest proces de selecție, cât și modul superficial în care a fost tratată această problemă. Cu toate că Aeroportul Oradea a rămas fără curse externe de mai bine de un an, iar pe cursele interne a rămas să opereze un singur transportator; terminalul 2 al aeroportului nu este nici acum terminat deși termenul de execuție a este depășit cu peste 400 de zile, atât președintele CJ susținut de UDMR, Pasztor Sandor cât și fostul director al Consiliului de Administrație, Bimbo susținut în funcție de aceeași formațiune politică – UDMR, îl văd vinovat numai pe fostul manager Pasc, neasumându-și nicio responsabilitate.

În urma acestui asediu al liberalilor, în ședința de sâmbătă a Consiliului Județean Bihor, consilierii județeni ai ALDE Bihor susținuți prin prezența liderului județean a acestei formațiuni Ciprian Blejan, au dat curs acestei solicitări și au votat alături de PNL, demiterea CA a Aeroportului Oradea. Blejan a declarat la finalul ședinței forului județean: “ALDE Bihor urmărește dezvoltarea Aeroportului și a județului Bihor. CA-ul de la Aeroport trebuia evaluat și, dacă nu face față criteriilor de performanță, trebuia demis”.