Începând de luni, 12 noiembrie a.c., persoanele care doresc să se alăture efectivului de pompieri militari al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor pot depune cererile de înscriere pentru concursurile organizate în vederea ocupării a șase posturi vacante în cadrul instituției, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

 

În data de 09 noiembrie 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor a demarat procedura de ocupare a șase posturi vacante aferente următoarelor funcții:

  1. ofiţer specialist I în cadrul Compartimentului Structura de Securitate – Protecţia Informaţiilor Clasificate, funcţie prevăzută cu grad de colonel;
  2. ofiţer specialist I în cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Tehnic, funcţie prevăzută cu grad de colonel;
  3. ofiţer specialist II în cadrul Compartimentului Misiuni Protecție Civilă – Centrul Operațional Județean, funcţie prevăzută cu grad de locotenent – colonel;
  4. Subofiţer tehnic principal în cadrul Compartimentului Financiar;
  5. Asistent medical principal (instructor), în cadrul Centrului de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă;
  6. Subofiţer administrativ principal în cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – compartiment Mentenanţă.

     

Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor), copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, vor fi depuse personal, de către candidat, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor,
situat în municipiul Oradea, strada Avram Iancu, nr. 9, în perioada 12.11.2018 – 16.11.2018, între orele 09.00 – 14.00.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi depuse personal, în volum complet, de către candidat, la secretarul comisiei de concurs, din cadrul Serviciului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, până la data de 06.12.2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele între orele 09.00 – 14.00.

Informații complete privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condiții de recrutare, probe de selecție și criterii de departajare, precum și tematica și bibliografia necesare susținerii concursului pentru post pot fi obținute de la structura de Resurse Umane a unităţii, la telefon 0259/411212, fiind totodată afişate la avizierul de la sediul inspectoratului, respectiv pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor (www.isubh.ro – Secțiunea Despre noi– Carieră –Anunțuri).