În data de 17 septembrie s-a dat ordinul de începere la partea de construcție a noului pod de lângă Universitate peste pârâul Peța, în locul celui vechi, care a fost demolat. Miercuri, 19 septembrie a început turnarea fundației primei culeei a podului, urmând a fi executată cofrarea elevației.

În prezent se fac umpluturile în interiorul incintei de palplanșe pentru a se putea scoate palplanșele, după care se va crea a doua incintă pe malul celălalt, în care se va face săpătura aferentă, urmând a se efectua cofrarea în vederea efectuării turnării radierului. Ulterior se va turna fundația celei de-a doua culeei.

Demolarea vechiului pod a fost necesară întrucât nu mai prezenta siguranţă în desfăşurarea traficului, fiind construit în anul 1940.

Noul pod va avea o lungime de 19,25 m și o deschidere de 18,59 m, lățimea carosabilului fiind proiectată la 2×3,50 m iar cea a trotuarelor la 2×2,40 m, care va include și câte o pistă de biciclete cu o lățime de 1 m.

Construcția podului este realizată de asocierea de firme SC Drumuri Bihor SA (lider) – SC Proexco SRL – SC Trameco SA – SC General Standard Antreprenor General SRL. Valoarea totală a investiţiei este de 1.477.315 lei, durata de execuţie fiind de 4 luni.

Circulația rutieră pe strada Făgărașului, tronson Pod Peța – Sala de Sport a Universității, și peste Podul Peța, între Calea Armatei Române și strada Universității, va fi închisă până în data de 30.10.2018, pentru execuția lucrărilor de „Construire pod peste pârâul Peța între Calea Armatei Române – strada Universității, inclusiv demolare pod”.