În data de 02.07.2019, respectiv 09.07.2019, Primăria Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, contractele de finanțare pentru reabilitarea terrmică a 21 de blocuri de locuințe, în valoare totală de aproape 11.000.000 lei.

1. Contract nr. 4528/02.07.2019 aferent proiectului „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe X219, X220, PB118, Z15, AN7 în vederea creșterii eficienței energetice în Municipiul Oradea” COD SMIS 119905. Valoarea totală a proiectului este de 1.971.641,59 lei (inclusiv TVA) din care: cheltuieli eligibile 1.878.162,16 lei inclusiv TVA; cheltuieli neeligibile 93.479,43 lei inclusiv TVA.

Din valoarea totală a proiectului în cuantum de 1.971.641,59 lei inclusiv TVA se solicită o asistenţă financiară nerambursabilă în cuantum de 1.126.897,30 lei inclusiv TVA, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

2. Contract nr. 4503/02.07.2019 aferent proiectului „Reabilitare termică bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, Cod SMIS: 121188, Valoarea totală a proiectului este de 888.025,13 lei (inclusiv TVA) din care: cheltuieli eligibile 691.526,58 lei inclusiv TVA; cheltuieli neeligibile 196.498,55 lei inclusiv TVA.

Din valoarea totală a proiectului în cuantum de 888.025,13 lei inclusiv TVA, se solicită o asistenţă financiară nerambursabilă în cuantum de 414.915,95 lei inclusiv TVA, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

3. Contract nr. 4529/02.07.2019 aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe PC 82, PB 81, PB 83, PB 74, Piața București 6/A”. Valoarea totală a proiectului este de 3.050.412,18 lei (inclusiv TVA) din care: cheltuieli eligibile 2.997.711,92 lei inclusiv TVA; cheltuieli neeligibile 52.700,26 lei inclusiv TVA.

Din valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.050.412,18 lei inclusiv TVA, se solicită o asistenţă financiară nerambursabilă în cuantum de 1.798.627,15 lei inclusiv TVA, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

4. Contract nr. 4534/02.07.2019 aferent proiectului „Reabilitarea termică a Blocurilor de Locuințe PB14, X21, X23, M7 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 119746. Valoarea totală a proiectului este de 2.279.478,82 lei (inclusiv TVA) din care: cheltuieli eligibile 2.062.315,65 lei inclusiv TVA; cheltuieli neeligibile 217.163,17 lei inclusiv TVA.

Din valoarea totală a proiectului în cuantum de 2.279.478,82 lei inclusiv TVA, se solicită o asistenţă financiară nerambursabilă în cuantum de 1.237.389,39 lei inclusiv TVA, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

5. Contract nr. 4555/09.07.2019 aferent proiectului Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 în vederea creșterii eficienței energetice țn municipiul Oradea. Valoarea totală a proiectului este de 2.802.725,26 lei (inclusiv TVA) din care: cheltuieli eligibile 2.494.513,43 lei inclusiv TVA; cheltuieli neeligibile 308.211,83 lei inclusiv TVA.

Din valoarea totală a proiectului în cuantum de 2.802.725,26 lei inclusiv TVA, se solicită o asistenţă financiară nerambursabilă în cuantum de 1.496.708,03 lei inclusiv TVA, reprezentând 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

Municipiul Oradea, în calitate de solicitant, va contribui la aceste proiecte cu 40% din valoarea eligibilă a proiectului și 100% din valoarea neeligibilă a proiectului, urmând a recupera de la asociațiile de proprietari sumele datorate calculate conform ghidului de finanțare, după cum urmează: 25% din valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile reprezentând lucrări de construcții, organizare de șantier și cheltuieli diverse și neprevăzute aferente locuințelor apartinând persoanelor fizice și 100% din valoarea neeligibilă a proiectului, reprezentând lucrări de construcții, organizare de șantier și cheltuieli diverse și neprevăzute aferente spațiilor comerciale sau locuințe aparținând persoanelor juridice.

Intravilanul orașului Oradea, are clădiri de locuit de diverse tipuri: clădiri individuale cu regim de înaltime P, P+1, P+2 și clădiri colective/blocuri cu regim de înălțime în majoritate P+4, dar și de tip P+7, P+10 amplasate în zona centru și pe arterele principale. Majoritatea blocurilor sunt construite în perioada 1950-1990 și nu au suferit lucrări majore de îmbunătățire a eficienței energetice.

În municipiul Oradea, în perioada 2008-2016 au fost reabilitate termic un număr de 84 de blocuri, urmând ca în prezenta perioadă de programare (2014 – 2020) acest demers să fie continuat.

Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe urmărește creșterea performanțelor energetice a clădirilor, reducerea facturilor de energie termică și implicit, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație, îmbunatatirea aspectului estetic al clădirilor și degrevarea bugetului local de sume importante alocate subvențiilor pentru energia termică.

Alegerea soluției de reabilitare și modernizare termică și energetică a clădirilor de locuit existente, la nivelul anvelopei acestora (refacere izolatii termice, fonice, hidrofuge, lucrări de eliminare a condensului, refacere fațade, terase) precum și refacerea sistemului de distribuție a agentului termic pentru încălzire între punctul de racord și planșeul peste subsol, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele din apartamente și a robinetelor cu presiune diferențiala la baza coloanelor de încalzire în scopul creșterii eficientei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei se face de comun acord și în colaborare cu proprietarii clădirilor, avându-se în vedere alcătuirea și starea elementelor de construcție existente, determinate în faza de realizare a expertizei termice și energetice, precum si în funcție de criteriile prioritare specifice fiecarei situații în parte.

Contractele de finanțare prezentate mai sus includ reabilitarea următoarelor blocuri:

1. Bloc X219 Str. Lăpușului nr.46
2. Bloc X220 Str. Lăpușului nr.46
3. Bloc PB118 Str. Meșteșugarilor nr. 71
4. Bloc Z15 Str. Cazaban nr.49B
5. Bloc AN7 Str. Oneștilor nr.80
6. Bloc Turn Parc Traian nr.31
7. Bloc PC 82 Str. Locomotivei nr. 5
8. Bloc PB81 Str. Locomotivei nr. 7
9. Bloc PB83 Str. Cantacuzino nr.3
10. Bloc PB74 Str Locomotivei nr. 4
11. Bloc 6/A Piața București 6/A
12. Bloc PB14 Str. Bumbacului nr.18/A
13. Bloc X21 Str. Morii nr.17
14. Bloc X23 Str. Morii nr.17/B
15. Bloc M7 str. General Magheru
16. Bloc PB 126 Str. Meșteșugarilor nr.77
17. Bloc PB 127 Str. Meșteșugarilor nr.77
18. Bloc PB 128 Str. Meșteșugarilor nr.77
19. Bloc AN 122 Str. Meșteșugarilor nr.73C
20. Bloc AN 123 Str. Meșteșugarilor nr.73B
21. Bloc AN 124 Str. Meșteșugarilor nr.73