În data de 09.07.2019, Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 4484 pentru proiectul „Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”.

Valoarea contractului semnat este de 16.747.152,33 lei, din care valoarea eligibila a proiectului este de 15.494.915,33 lei, iar contribuția proprie a Municipiului Oradea este de 8.588.193,77 lei.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară: 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1B Incubatoare de afaceri. Durata contractului de finanțare este de 61 de luni.

Proiectul urmărește dezvoltarea unui incubator de afaceri care se va amenaja într-o clădire neutilizată, situată pe str. Louis Pasteur nr. 28 (clădirea fostului Spital nr. 5), cu o suprafață utilă de 2200 mp, aflată în proprietatea Municipiului Oradea.

În urma reabilitării clădirii, se va amenaja spațiul de desfășurare a activității de incubare cuprinzând în total 15 birouri pentru start-up-uri, 30 spații de lucru în open space, 6 ateliere – spații suport pentru firmele incubate, săli de evenimente și training.

În perioada de implementare a proiectului se vor oferi 3 programe de sprijin pentru antreprenori, care vor consta în:

– Servicii de preincubare – antreprenorii vor fi sprijiniți direct în identificarea și dezvoltarea ideii de afaceri, prin: evaluarea potențialului ideii de afaceri, eventual potențialul inovativ; instruire privind aspectele generale de antreprenoriat; stabilirea modelului de business și elaborarea planului de afaceri, inclusiv a proiecțiilor financiare ale afacerii.

– Servicii de incubare – ce vor cuprinde: instruire specializată, servicii de contabilitate, juridice și financiare, servicii de marketing și mentorat, networking, acces la spații de birou, la atelierele echipate, utilități; acces la servicii de recepție, secretariat, securitate.

– Servicii de postincubare (perioada de accelerare) – activitățile vor viza companii aflate deja în faza de maturitate, fiind capabile să evolueze pe cont propriu. În această etapă se vor oferi servicii ca: sprijin pentru creșterea vânzărilor, sau îmbunătățirea proceselor de inovare.

Scopul incubatorului de afaceri îl constituie sprijinirea firmelor nou înființate și a celor cu un istoric scurt de funcționare (maxim 2 ani) în vederea lansării pe piață a unor produse sau servicii care corespund sectorului creativ. Incubatorul va oferi servicii suport în afaceri (ex. juridice, financiare) și servicii de îndrumare a IMM-urilor către diferite programe de finanțare existente, identificare de parteneri, promovarea serviciilor și produselor acestora.

Toate acestea au rolul de a susține dezvoltarea firmelor, astfel încât acestea să ajungă la un nivel de stabilitate și autonomie, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.