Marți, 13 noiembrie, cu ocazia „Zilei Informării Preventive”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor va organiza și desfășura o serie de activităţi menite să familiarizeze populaţia cu măsurile de preîntâmpinare a anumitor tipuri de situaţii de urgenţă, precum şi cu regulile de comportare în cazul declanşării riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă la nivelul judeţului.

 

Începând cu anul 2011, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă s-a raliat iniţiativei derulate la nivel european, stabilind ca în fiecare zi de marţi 13, să fie organizată „Ziua Informării Preventive”. Desfăşurate sub sloganul „Preveniţi ghinionul”, având ca logo pisica neagră, activităţile ce au loc în această zi urmăresc conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care sunt expuşi prin nerespectarea măsurilor de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă şi familiarizarea acestora cu regulile de comportare menite a le proteja viaţa şi bunurile.

Pentru a marca acest eveniment, în data de 13 noiembrie, personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” efectuează activităţi instructiv – educative pe această linie, la nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici din judeţ. Activităţile sunt organizate şi derulate sub formă de prezentări, sesiuni interactive, exerciţii în caz de incendiu şi exerciţii de alarmare publică, tematica acestora vizând pregătirea cetăţenilor cu privire la modul de comportare înainte, pe timpul şi după producerea unor situaţii de urgenţă generate de riscurile existente la nivelul judeţului.

De asemenea, marţi, 13 noiembrie, personalul inspectoratului desfăşoară activităţi de informare preventivă şi pregătire a preşcolarilor şi elevilor la unităţi de învăţământ din judeţ, acțiuni în cadrul cărora sunt prezentate şi materialele aferente Campaniilor Naţionale de Informare şi Pregătire a Populaţiei „F.O.C – Flăcările Omoară Copii”, „R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile sunt Catastrofale” şi „R.I.S.C. – Siguranţa nu este un joc de noroc!”.

 

Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi prevăzători!

 

În scopul prevenirii unor evenimente ce se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor reaminteşte cetăţenilor principalele reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor la locuințe:

 

1. MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE

 

 • Înainte de folosire, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate şi curăţate pentru a fi utilizate în perfectă stare de funcţionare;
 • Nu utilizaţi sobele fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
 • Depozitaţi materialele combustibile la o distanţă mai mare de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
 • Nu lăsaţi sobele în funcţiune fără supraveghere;
 • Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe timpul funcţionării sistemelor de încălzire (sobe ori aparate de încălzire electrice).

 

2. INSTALAŢII ELECTRICE

 

 • Nu utilizaţi instalaţiile şi aparatele electrice cu improvizaţii sau defecţiuni;
 • Nu racordaţi la instalaţia electrică mai multe aparate a căror putere însumată depăşeşte puterea nominală a circuitelor;
 • Asiguraţi măsuri de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul respectiv atunci când utilizaţi reşouri sau aeroterme electrice;
 • Lucrările de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice se execută numai de personal autorizat.

 

COŞURI DE FUM

 

 • Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate şi curăţate periodic, de persoane specializate şi autorizate;
 • În podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile;
  • La trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;
  • Nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;
  • În podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile;
  • Gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă);
  • Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului, cu coturi multiple, montate pe lânga pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.