Instituția Prefectului Bihor a demarat distribuția cardurilor pentru mese calde din cadrul Schemei Naționale de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără adăpost (SNSPVPA), la nivelul județului. De astfel de tichete vor beneficia peste 5.000 de bihoreni, iar distribuția trebuie finalizată până pe 22 noiembrie.

SNSPVPA este finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD) și vizează acordarea de mese calde în baza tichetelor de masă electronice pensionarilor cu vârste de cel puțin 75 ani și cu venituri de 704 lei. De asemenea, de mese calde beneficiază și persoanele/familiile fără adăpost, cele evacuate, care nu au domiciliu stabil și în mod special familiile monoparentale.
Valoarea lunară a unui tichet electronic de masă este de 180 lei, iar la nivelul județului Bihor sunt înregistrați la această dată 5.131 de beneficiari. Lista beneficiarilor este realizată și actualizată lunar de către autoritățile publice locale, conform condițiilor de eligibilitate prevăzute în program. Bugetul programului pentru perioada 2014-2020 este de 640 milioane lei.
Programul este gestionat de către Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management, în colaborare cu Instituția Prefectului și autoritățile administrației publice locale.
Implementarea este coordonată la nivelul fiecărui județ de către Instituția Prefectului, printr-un Grup de Lucru desemnat prin Ordin al Prefectului, din care fac parte reprezentanți ai instituțiilor publice, autorităților locale, precum și ai altor organizații fără scop lucrativ.
Tichetele de masă electronice, sub forma unui card, au fost predate în cursul acestei săptămâni reprezentanților unităților administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului, împreună cu procedura și graficul de distribuție al acestora către beneficiarii finali. Distribuția cardurilor se realizează în prezent la nivelul fiecărui UAT și trebuie finalizată până la data de 22 noiembrie.
Fiecare plic care este destinat unui beneficiar final eligibil cuprinde:
– un plic care conține cardul pentru mese calde;
– un plic cu codul pin, necesar activării cardului;
– lista / broșura unităților afiliate care acceptă tichete sociale pentru mese calde.
Toate UAT-urile membre ale Grupului de Lucru au obligația de a informa beneficiarii finali și de a comunica publicului larg și mass-media rolul, contribuția și sprijinul financiar al Uniunii Europene în realizarea acestui program prin comunicate de presă și afișe specifice, cu sigla Uniunii Europene.

Sursa: Realitatea de Bihor