În data de 03.01.2019, Primăria Municipiului Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul privind serviciile de proiectare și execuție de lucrări LOT III „Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, executant desemnat în urma derulării procedurii de achiziție publică fiind asocierea de firme SC CONPILA SRL (lider de asociere) – SC ATAMORA SA (asociat).

Valoarea contractului semnat este 1.611.594,95 lei, fără TVA, din care 37.100,00 lei, fără TVA, valoarea serviciilor de proiectare.

Clădirea Creșei și a Grădiniței cu numărul 53, situată în cartierul Rogerius din Oradea, datează din perioada de început a anilor ’80, fiind edificată pe o suprafață de 918 mp.

Principala intervenție constă în extinderea actualului imobil cu un corp de clădire care să asigure plusul de spațiu necesar derulării activităților preșcolare și antepreșcolare. În acest sens, clădirea existentă va fi extinsă cu un corp de clădire cu un regim de înălțime P+1 aflat în continuarea aripii scurte a planimetriei originale în forma literei H. La parter suprafața se extinde cu 264,75 mp pentru creșă, iar la etaj cu 264,75 mp pentru grădiniță.

La parter este propusă organizarea unei săli de clasă destinată creșei, compusă din zonă de zi de 46,16 mp și dormitor de 69,35 mp pentru 20 copii, a grupului sanitar aferent acesteia, precum și a holului filtru aferent. Pe lângă aceste funcțiuni de bază sunt prevăzute două spații cu caracter medical: un cabinet medical și un izolator. Etajul va beneficia în mare măsură de prezența acelorași funcțiuni, fiindu-i adăugate două grupe noi de grădiniță cu 20 locuri fiecare, convertibile într-o sală mare multifuncțională, cu destinația de activități culturale, sportive și educative pentru toți copiii.

Extinderea clădirii a fost astfel gândită încât în primul rând să aducă beneficii funcționale prin adăugarea spațiilor necesare și insuficiente sau inexistente, iar cele două corpuri (vechi și nou) să funcționeze ca un întreg.

Accesul în clădire pentru persoane cu dizabilități este asigurat printr-o rampă.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene prin prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în acest sens fiind semnat în luna octombrie a anului trecut, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, contractul de finanțare nr. 3091/18.10.2018.

Durata contractului de finanțare este de 25 de luni, iar durata contractului de proiectare și execuție lucrări este de 1 lună pentru elaborarea proiectului tehnic și 12 luni pentru execuția lucrărilor.