În perioada 13 – 14 septembrie 2018 a avut loc la Oradea, în cadrul Complexului Hotelier Continental, Adunarea Generală Ordinară a Secretarilor de Municipii din România și Corpului Profesional al Secretarilor de Municipii, organizată de Asociația Secretarilor de Municipii din România.

La acest eveniment au participat peste 40 de secretari de municipii din toate zonele țării, dar și reprezentanți din partea Asociației Municipiilor din Romania, Asociației Secretarilor de Județe din România și Agenției Naționale de Integritate.

Prezent la eveniment, primarul Ilie Bolojan a luat cuvântul, mulțumind membrilor Adunării Generale pentru prezența la Oradea, subliniind importanța unei bune colaborări între primari și secretari, dând ca exemplu relația sa cu dl. secretar al municipiului Oradea, Ionel Vila, care a susținut proiectele de hotărâri promovate de executiv, contribuind astfel la dezvoltarea orașului Oradea. Primarul Ilie Bolojan a făcut o trecere în revistă a câtorva dintre proiectele de hotărâri mai atipice care au fost adoptate în Consiliul Local al municipiului Oradea, precum cele privind sisteme de penalități, dar și facilități pentru cetățenii orașului.

Apoi, primarul Ilie Bolojan a trecut la prezentarea câtorva date statistice privind economia orașului Oradea și a strategiei care s-a avut în vedere la înființarea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO), responsabilă cu managementul celor trei parcuri industriale ale orașului, făcând astfel introducerea d-nei Alina Silaghi, director al ADLO.

Aceasta a prezentat istoricul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, care anul acesta împlinește 10 ani de activitate. Au fost menționate date economice despre fiecare dintre cele trei parcuri industriale, mecanismul juridic pus la dispoziția investitorilor interesați să dezvolte activități economice și, nu în ultimul rând, proiectele actuale aflate în derulare.

Totodată, în cadrul întâlnirii s-au purtat discuții legate de noul Cod Administrativ și modificarea statutului funcției de secretar. Au fost efectuate vizite la Primăria Municipiului Oradea, perimetrul istoric al orașului și Cetatea Oradea, reabilitate prin proiecte implementate din fonduri europene, ca exemple de bune practici.