În data de 27.12.2018, Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de lucrări nr. 497105 privind Serviciile de proiectare faza PT+DE+CS+DTAC și execuție de lucrări LOT I „Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, executant desemnat în urma derulării procedurii de achiziție publică fiind asocierea de firme SC DRUM ASFALT SRL (lider de asociere) – SC TRAMECO SA (asociat) – SC NOVARTIS SRL (asociat).

Valoarea contractului semnat este 5.017.483,09 lei, fără TVA; din care 64.745,75 lei, fără TVA, servicii de proiectare (PT+DE+CS+DTAC), 17.453,03 lei, fără TVA, asistență tehnică din partea proiectantului și 4.935.284,31 lei, fără TVA execuția lucrărilor.

Prin intermediul acestei investiții se dorește edificarea unei clădiri noi, având ca destinație propusă servicii educaționale de tip creșă și grădiniță pe un amplasament aflat în proprietatea Municipiului Oradea, localizat pe o parcelă din Parcul Industrial I din str. General Gheorghe Mărdărescu. În cadrul acestei noi clădiri, organizate pe 2 nivele (P+E), au fost propuse amplasarea a 2 clase de creșă și 1 clasă de grădiniță la parter respectiv 3 clase de grădiniță la etaj, toate prevăzute cu dormitoarele aferente. Sunt propuse totodată și funcțiuni conexe (spații de depozitare și grupuri sanitare aferente sălilor de clasă, holuri de acces, 2 cabinete medicale/psihopedagogie, 2 izolatoare, birouri pentru educatoare și birou director/coordonator, vestiare personal, spații tehnice, oficiu, spații depozitare rufe), dar și spații destinate utilizării în comun a claselor de creșă și grădiniță: sală de gimnastică precum și sală multifuncțională.

Suprafața terenului disponibil pentru investiție este de 4116 mp, suprafața construită propusă este de 1216,15 mp, suprafața utilă totală este de 1881,18 mp, iar suprafața desfășurată de 2292,97 mp.

Numărul de locuri din fiecare clasă a fost stabilit la 20 de copii, atât pentru grupele antepreșcolare cât și pentru cele preșcolare, ținând cont de solicitările venite din partea companiilor și angajaților din Parcul Industrial 1.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

În acest sens, contractul de finanțare nr 3138/27.09.2018 a fost semnat în luna septembrie a anului trecut, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020.

Durata de realizare a investiției este de 25 de luni, din care o lună proiectarea și 24 de luni execuția lucrărilor.