În perioada 19 noiembrie 2018 – 6 februarie 2019, în baza  „Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Oradea”, Primăria Oradea prin Biroul Asociații de Proprietari și Compartimentul Spații Verzi a desfășurat activitatea de predare către asociațiile de proprietari a spațiilor verzi care aparțin domeniului public din cadrul cvartalelor de locuit.

Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi prevede obligativitatea încheierii de protocoale între asociațiile de proprietari și municipalitate, în vederea întreținerii spațiilor verzi din cartierele de blocuri.

De-a lungul anilor, Primăria Oradea a amenajat mai multe spații de parcare, zone verzi, spații de joacă și agrement pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor și a conferi un aspect îngrijit cartierelor orașului. În același timp, Primăria Oradea a solicitat asociațiilor de proprietari să contribuie la îngrijirea spațiilor verzi aferente condomeniilor și la menținerea curățeniei acestora.

În cazul neîncheierii protocoalelor, asociația de proprietari poate fi sancționată contravențional de către Poliția Locală cu o amendă cuprinsă între 2000 – 2500 lei.

Durata protocoalelor este de 5 ani.

Din 840 de asociații, s-au încheiat protocoale cu 821

Din totalul de 840 de asociații de proprietari înscrise în baza de date a municipiului, cu 821 au fost deja încheiate protocoale, 4 asociații au refuzat semnarea protocolului, iar 15, deși au fost contactate, nu au reușit din diverse motive să se prezinte în termenul prevăzut pentru încheierea protocoalelor.

În acest caz, Compartimentul Spații Verzi din cadrul Direcției Tehnice din Primăria Oradea va transmite către asociațiile de proprietari care nu s-au prezentat încă pentru semnarea protocolului o adresă prin care le sunt aduse la cunoștință prevederile HCL nr. 873/2018 în cazul refuzului protocolului, acordându-se și un termen de 10 zile în care asociațile se mai pot prezenta pentru semnare.

În cazul asociațiilor care nu se vor prezenta nici după această perioadă de 10 zile, se va anunța Poliția Locală în vederea aplicării măsurilor corespunzătoare conform HCL nr. 873/2018.

Suprafața de spații verzi predată celor 821 de asociații de proprietari, conform hărților GIS pe care Primăria Oradea le are la dispoziție, este de 856.372 mp (85,64 ha).

Regulamentul prevede standarde clare privind întreținerea spațiilor verzi

Conform „Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Oradea”, asociația de proprietari trebuie să execute în perioada aprilie – octombrie, respectiv în perioada 1 – 15 a fiecărei luni activitatea de cosit a ierbii de pe spațiul încredințat spre întreținere prin protocol. În acest sens, după data de 16 a fiecărei luni, Poliția Locală va efectua verificări privind realizarea acestei obligații de către fiecare asociație. Amenzile pentru asociațiile care nu își vor îndeplini această obligație sunt cuprinse între 1000 – 2500 lei.

Regulamentul cuprinde niște standarde clare privind întreținerea suprafețelor, respectiv standarde de gazon, ceea ce presupune 6 cosiri pe an, câte una pe lună în intervalul aprilie-octombrie, în primele două săptămâni ale lunii.

De asemenea, regulamentul stabilește și explică modul în care sunt întreținute spațiile de la limita terenurilor agricole până la șanțul drumurilor la intrările în oraș, această prevedere fiind coroborată cu legislația privind combaterea ambroziei, în așa fel încât aceste spații și orice teren agricol necultivat să fie tuns de două ori pe an, în luna mai și în luna august.

Primăria Oradea mulțumește tuturor asociațiilor de proprietari și cetățenilor pentru menținerea curățeniei în cartierele din oraș.