În scopul prevenirii producerii unor situaţii de urgenţă în spaţiile unde se organizează Revelionul, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana” al judeţului Bihor recomandă organizatorilor şi participanţilor la evenimentele desfăşurate cu această ocazie, să respecte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor.

 

Măsuri pentru organizatori şi participanţi la evenimentele desfăşurate cu ocazia Revelionului:

– numărul persoanelor participante să nu depăşească capacitatea maxim admisă;

– să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzător;

– asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

– utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;

– întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale;

– folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

– amplasarea maşinilor de gătit, grătarelor, aragazurilor, cuptoarelor şi a celorlalte utilaje care degajă temperaturi ridicate, la o distanţă de cel puţin 1,5 metri faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi;

– interzicerea utilizării mijloacelor pirotehnice în spaţii închise;

– asigurarea unei rezerve de hrană, apă, medicamente şi dotarea cu generatoare de curent şi carburant suficient în locaţiile izolate din zona montană.

 

Recomandări pentru turiştii cazaţi în locaţiile unde se organizează mese festive de Revelion:

– din primele momente ale cazării, identificaţi căile de acces şi evacuare în caz de incendiu;

– în spaţiile de cazare, nu folosiţi consumatori electrici improvizaţi şi nu modificaţi destinaţia circuitelor electrice existente;

– nu fumaţi în spaţiile de cazare;

– supravegheaţi permanent copiii şi vorbiţi-le despre pericolul de incendiu;

– anunţaţi rapid incendiile pe care le observaţi prin sistemul unic de urgenţă 112.