În ședința Consiliului Local de miercuri, 28 noiembrie, s-au aprobat prețurile locale ale energiei termice practicate de Termoficare Oradea S.A în municipiul Oradea, valabile începând cu data de 1 decembrie 2018.

Actualizarea prețurilor s-a făcut la solicitarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ca urmare a scumpirii gazului.

Prețul local al energiei termice se compune din: prețul de producție al energiei termice, tariful de transport și tariful de distribuție.

Tarife pentru consumatorii casnici (populație) racordați la rețeaua de transport

Astfel, pentru consumatorii casnici (populație) racordați la rețeaua de transport s-a aprobat prețul de 262,51 lei/gcal (inclusiv TVA)

Prețul de facturare al energiei termice furnizate în sistem centralizat pentru consumatorii casnici (populație) racordați din rețeaua de transport a fost stabilit la 248,02 lei /gcal, menținându-se în continuare subvenția unitară de 14,49 lei/gcal (inclusiv TVA) acordată de bugetul local.

Prin urmare, prețul energiei termice pentru populația racordată din rețeaua de transport crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 239,49 lei/gcal inclusiv TVA la 262,51 lei/gcal inclusiv TVA, respectiv cu 23,02 lei/gcal, deci cu 9,6%.

Tarife pentru consumatorii casnici (populație) racordați la rețeaua de distribuție

Pentru consumatorii casnici (populație) racordați la rețeaua de distribuție s-a aprobat prețul de 325,33 lei/gcal (inclusiv TVA). Prețul de facturare al energiei termice furnizate în sistem centralizat pentru consumatorii casnici (populație) racordați din rețeaua de distribuție a fost stabilit la 276,16 lei /gcal, menținându-se în continuare subvenția unitară de 49,18 lei/gcal (inclusiv TVA) acordată de bugetul local.

Prin urmare, prețul energiei termice pentru populația racordată la rețeaua de distribuție crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 304,17 lei/gcal inclusiv TVA la 325,33 lei/gcal inclusiv TVA, respectiv cu 21,02 lei/gcal, deci cu 7%.

Tarifele energiei termice folosite de consumatorii non-casnici (agenții economici)

Consiliul Local a aprobat prețul de de 259,19 lei/gcal (inclusiv TVA) pentru energia termică folosită de consumatorii non-casnici (agenții economici) racordați din rețeaua de transport și de 409,24 lei/gcal (inclusiv TVA) pentru consumatorii non-casnici racordați din rețeaua de distribuție.

Rezultă că prețul energiei termice pentru non-casnici racordați din rețeaua de transport crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 259,17 lei/gcal inclusiv TVA la 259,19 lei/gcal inclusiv TVA , respectiv cu 0,02 lei/gcal, iar pentru agenții economici racordați în rețeaua de distribuție de la 390,96 lei/gcal inclusiv TVA la 409,24 lei /gcal inclusiv TVA, respectiv cu 18,28 lei/gcal, deci cu 4,7%.