Primăria Municipiului Oradea anunță locuitorii orașului că în perioada 27.11-28.11.2018 se execută lucrarea de „Deratizare zone publice și spații verzi din municipiul Oradea” la zonele publice și spațiile verzi din municipiul Oradea (parcuri, scuaruri, malurile Crișului Repede, malurile pârâurilor Peța, Sălbatic, Paris și pe domeniul public aferent asociațiilor de proprietari).

În zonele tratate, populația va fi avertizată prin fluturași de avertizare „TEREN OTRĂVIT” care vor fi amplasați la vedere. Se va folosi produsul AGRORAT BLOCK, care are ca substanță activă BRODIFACOUM.

Momelile vor fi amplasate în stații de intoxicare speciale care vor conține 40 grame de momeală. Atragem atenția asupra posibilelor incidente ce pot provoca intoxicarea animalelor domestice și a copiilor care se joacă în parcurile publice. În caz de ingestie accidentală, se va solicita imediat sfatul medicului.

Menționăm că prestatorul licențiat pentru a efectua aceste lucrări în municipiul Oradea este SC Coral Impex SRL, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a municipiului Oradea, cu nr.197463/23.06.2017.

În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va amâna pentru o perioadă imediat următoare, care se va comunica prin presă.