În data de 15 noiembrie 2018, Primăria Municipiului Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat trei contracte de finanțare aferente următoarelor proiecte:

– „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional European – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice”

– „Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de persoane în zona centrală a municipiului Oradea”

– „Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea – Etapa 2″.

Acestea vor fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Reabilitarea zidurilor Cetății Oradea

Obiectivul proiectului privind reabilitarea zidurilor Cetății este punerea în valoare a monumentului istoric Cetatea Oradea, creșterea reprezentativității și vizibilității acesteia prin includerea în viața socio-culturală a comunității, ca un important pilon al turismului orădean, cu arie de acțiune regional-națională și internațională.

Proiectul propune reabilitarea și refuncționalizarea următoarelor construcții din componența Cetății Oradea: Corpul F: parter – sală multifuncțională cu garderobă (conferințe, expoziții, etc.) și subsol – spațiu expozițional și grupuri sanitare; Bastioanele Ciunt și Bethlen și zidurile de incintă – curtina nordică, cuprinsă între Bastioanele Aurit și Ciunt și cea vestică, cuprinsă între Bastioanele Ciunt și Bethlen.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.888.637 de lei (TVA inclus), iar durata de realizare este de 30 de luni.

Contribuția Municipiului Oradea reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă (10.543.736 lei, inclusiv TVA) a proiectului, în cuantum de 210.875 lei. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local al Municipiului Oradea.

Contractul de execuție este semnat, lucrările urmând să înceapă în primăvara anului viitor, în funcție de condițiile meteo.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate și din surse proprii bugetare.

Pietonalizarea zonei centrale

Proiectul de investiție privind pietonalizarea zonei centrale urmărește realizarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat la nivelul Municipiului Oradea prin crearea unor trasee pietonale, trasee pentru bicicliști și îmbunătățirea transportului public de călători în zona centrală a municipiului.

Proiectul cuprinde următoarele cinci investiții complementare între ele:

– „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea”

– „Creșterea mobilității urbane pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea”

– „Amenajare și pavare pe strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zona pietonală”

– „Pietonalizare zona Libertății din Municipiul Oradea”

– „Construire pod peste Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede”

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 70.435.089,12 de lei (TVA inclus), iar durata de realizare este de 27 de luni.

Contribuţia proprie a Municipiului Oradea este în cuantum de 8.279.378,79 lei, inclusiv TVA, din care 6.747.559,91 lei (TVA inclus), este valoarea cheltuielilor neeligibile iar 1.273.750,55 lei (TVA inclus) contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Investiția va fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/2 proiecte nefinalizate și din surse proprii bugetare.

Modernizarea parcului de tramvaie

Proiectul care vizează modernizarea parcului de tramvaie a fost identificat ca proiect prioritar în cadrul Planului de mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea și în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană.

Acest proiect vizează achiziționarea a 10 tramvaie noi cu o valoare unitară estimată de 1,6 milioane de euro fără TVA, adică 7.440.000,00 lei fără TVA. Achiziția celor 10 tramvaie va contribui la modernizarea parcului de tramvaie al Municipiului Oradea, creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători, precum și la scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră.

Valoarea totală a contractului de finanțare derulat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane”, Prioritatea de investiții 4.1, Mobilitatea Urbană Durabilă, este de 88.657.760,80 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 98%, respectiv 86.884.605,58 lei, iar 1.773.155,22  lei contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.