DSP Bihor a informat în cursul zileide azi în scris instituțiile medicale și ne-medicaledin județul nostruprivitor la măsurile ce trebuie luate în condițiile caracterului endemic al evoluției gripei în România.I.Unitățile sanitare cu paturi (spitale)trebuie să respecte următoarele măsuri:

1.Reinstruirea personalului medico-sanitar în conformitate cu metodologia de supraveghere a infecțiilor respiratorii acute inclusiv a gripei și a ,,Protocoalelor gripa ,, aflate pe site-ul www.cnscbt.ro/index.php/ghiduri-si-protocoale/protocoale-gripa, al CNSCBT-Managementul cazului compatibil cu gripa; -Managementul focarelor de gripă și al contacților;-Managementul cazului de SARI, gripă spitalizată și al contacților din spital/instituționalizați

2.Obligativitatea raportării zilnice/săptămânale a morbidității prin codurile: IACRS , PNEUMONII , ILI și SARI;

3.Obligativitatea raportării imediate, telefonice la Direcția de Sănătate Publică Bihor, a cazurilor de deces suspecte/probabile/confirmate cu virus gripal, urmată de transmiterea fișei de deces în 24 de ore;

4.Obligativitatea spitalizării formelor clinice grave de gripă sau a cazurilor apărute la copii mici, gravide, bolnavicu afecțiuni cardiopulmonare, diabet, persoane în vârstă;

5.Transferul imediat al cazurilor cu tabloul clinic, compatibil cu gripa/ gripa severă(SARI) înspital/secția de boli infecțioase. În caz de supraaglomerare a acestuia / acesteia se vor asigura condiții de izolare pe secția de origine sau într-o altă secție cu personal dedicat.

6.Refacerea stocuri de antiviralede către toate spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute

7.Instituirea terapiei antivirale imediat după internare la toți pacienții care prezintă tabloul clinic compatibil cu gripa –febră și tuse , respectiv cu gripă severă (SARI)-febră, tuse și dispnee cu debut în ultimele 10 zile, fără a aștepta rezultatul de laborator !!!

8.Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contacții pacienților internați: inițial pacienții din același salon și personalul care îi ingrijește, chiar dacă au fost vaccinați cu minim 2 săptămâni înainte.

9.Vaccinarea urgentă a personalului nevaccinat;

10.Refacerea urgentă a stocurilor de echipament de protecție și utilizarea corespunzătoare a acestuia

11.Refacerea urgentă a stocurilor de antiseptice și dezinfectantepentru menținerea unei igiene riguroase a mâinilor și a suprafețelor

12.Creșterea capacității de spitalizare a cazurilor severe de gripă și a celor cu complicații se va realiza prin externarea bolnavilor cronici, precum și prin scurtarea duratei de spitalizare la strictul necesar. Cazurile obișnuite depistate vor fi localizate, izolate și tratate la domiciliu. Formele complicate se vor interna la Spitalul Clinic Municipal Oradea –Secția de Boli Infecțioase II, Secțiile Pediatrie –respirator cu extindere în caz de necesitate, în funcție de morbiditate și în celelate secții cu profil medical, secții Pneumologie. Cazurile grave vor fi spitalizate în secțiile ATI ale Spitalului Clinic Municipal Oradea și a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.La nivelul spitalelor teritoriale, secțiile de boli infecțioase și interne se vor asigura în permanență paturile necesare.Probele pentru diagnosticul virusologic de la bolnavii suspecți de gripă se vor recolta la indicația medicului curant, conform metodologiei de supraveghere a infecțiilor respiratorii acute inclusiv a gripei.Toate spitalele vor stabili spații cu posibilități de izolare pentru cazurile de gripă apărute la cei internați.Secțiile de maternitate vor asigura triajul parturientelor și izolarea cazurilor suspecte de gripă sau alte viroze respiratorii de la serviciu de internare.Se vor lua măsuri de decongestionare a sălilor de așteptare în special prin programare.Se va stabili și respecta programul de aerisire în toate unitățile sanitare.

13.Pentru limitarea difuzării infecțiilor respiratorii în unitățile sanitare se vor intensifica următoarele măsuri:-respectarea Normelor de igienă prevăzute în legislația sanitară în vigoare -limitarea accesului vizitatorilor în spitale, și interzicerea accesului acestora în secțiile cu risc;-triajul epidemiologic al personalului;

-triajul și selectarea pe saloane a pacienților febrili internați;-luarea măsurilor curente de dezinfecție și aerisire; -portul obligatoriu al măștii cu schimbare la 2 ore;

-în toate unitățile medico sanitare se vor asigura condiții de microclimat corespunzător-prelucrarea cu întreg personalul, anormelor generale, individuale și colective de igienă, precum și a informațiilor și mesajelor specifice anexate prezentei adrese și recomandarea vaccinării antigripale;

-diseminarea în rândul pacienților/aparținătorilor a mesajelor specifice cu privire la normele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

II. Cabinetele medicilor de familie și centrele de permanență ale medicilor de familieau următoarele obligații:

1.consultarea metodologiei de supraveghere a infecțiilor respiratorii acute, inclusiv a gripei;

2.obligativitatea direcționării pentru spitalizare a formelor clinice grave suspecte de gripă sau a cazurilor apărute la copii mici, gravide, bolnavi cu afecțiuni cardiopulmonare, diabet, persoane în vârstă;

3.aprovizionarea corespunzătoare a centrelor de permanență cu medicație specifică;

4.respectarea normelor de curățenie și igienă atât a cabinetelor în general cât și dezinfecția echipamentelor medicale din dotare defiecare dată când este necesară această operațiune, conform prevederilor legale;

5.asigurarea în cantitate suficientă de mănuși, măști de protecție și utilizarea acestora de către personal;Se vor lua măsuri de decongestionare a sălilor de așteptare și izolare a bolnavilor cu simptomatologie specifică.Se va stabili și respecta programul de aerisire.

6.pentru limitarea difuzării infecțiilor respiratorii se vor intensifica următoarele măsuri:

-respectarea Normelor de igienă prevăzute în legislația sanitară în vigoare

-triajul personalului; -luarea măsurilor curente de dezinfecție și aerisire;

-portul obligatoriu al măștii cu schimbare la 2 ore;-în toate unitățile medico sanitare se vor asigura condiții de microclimat corespunzător-diseminarea în rândul pacienților/aparținătorilor a mesajelor specifice cu privire la normele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

III. Consiliul Județean și instituțiile subordonateacestuia au fost informate că pentru limitarea răspândirii gripei și infecțiilor acute ale căilor respiratorii trebuie să aplice următoarele măsuri:

1.Instituirea măsurilor de prevenire aîmbolnăvirilorîn unitățile de învățământ/unitățile din structurile DGASPC din subordine prin:-realizarea, de către cadrele medicale, a triajului zilnic în colectivitățilede copii, depistarea precoce a bolnavilor și izolarea acestora,raportarea zilnică a cazurilor de îmbolnăvire/focarelor înregistrate la nivelul acestorunități, în vederea stabilirii măsurilor care se impun în funcție de situația epidemiologică, la adresa de email:[email protected]

2.Instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilorîncadrul tuturor structurilor aflate în subordine prin:-respectarea Normelor de igienă individuală și colectivă-asigurarea microclimatului corespunzător; aerisire; efectuarea zilnică a curăţeniei în sistem umed a tuturor încăperilor; asigurarea de materiale de curățenie, dezinfecție în cantități suficiente; a spălarii şi dezinfecţiei obligatorii a veselei folosind substanţe clorigene, acolo unde este cazul;Prelucrarea cu întreg personalul, a normelor generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor și mesajelor specifice anexate prezentei adrese și recomandarea vaccinării antigripale;Diseminarea în rândul angajaților și a beneficiarilor de servicii, a mesajelor specifice cu privire la normele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

IV. Departamentul de Asistență Socială Oradeatrebuie să aplice următoarele măsuri:

1.Instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile de învățământ prin:

-realizarea, de către cadrele medicale din subordine, a triajului zilnic în colectivități(școli, grădinițe, creșe, etc.), depistarea precoce a bolnavilor și izolarea acestora,raportarea zilnică a cazurilor de îmbolnăvire/focarelor înregistrate la nivelul unităților de învățământ, în vederea stabilirii măsurilor care se impun în funcție de situația epidemiologică, la adresa de email:[email protected]:

-respectării Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor din județul Bihor, așa cum sunt acestea prevăzute în legislația sanitară în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare);-asigurării microclimatului corespunzător în grădiniţe, şcoli şi internate; aerisirea timp de 10 minute după fiecare oră de curs sau lecţii practice;

-efectuării zilnice a curăţeniei în sistem umed a tuturor încăperilor şi numai în absenţa elevilor; a spălarii şi dezinfecţiei obligatorii a veselei folosind substanţe clorigene, acolo unde este cazul;Prelucrarea cu întreg personalul didactic și auxiliar, a normelor generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor și mesajelor specifice anexate prezentei adrese.

2.Instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în cadrul serviciilor și compartimentelor aflate în subordine prin:

-respectarea Normelor de igienă individuală și colectivă-asigurarea microclimatului corespunzător; aerisire; efectuarea zilnică a curăţeniei în sistem umed a tuturor încăperilor; asigurarea de materiale de curățenie, dezinfecție în cantități suficiente;Prelucrarea cu întreg personalul, a normelor generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor și mesajelor specifice anexate prezentei adrese și recomandarea vaccinării antigripale;Diseminarea în rândul beneficiarilor serviciilor DASO, a mesajelor specifice cu privire la normele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

V. Măsurile care trebuie luate, inclusiv de unitățile școlare, comunicate Inspectoratului Școlar JudețeanBihorconstau din:

1.Instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile de învățământ prin:

-se continuărealizarea triajului zilnic în colectivități(școli, grădinițe, creșe, etc.), depistarea precoce a bolnavilor, cu izolarea cazurilor care prezintă simptome respiratorii la domiciliu (atât la copii cât și la cadrele didactice); triajul zilnic în toate unitățile de învățământ se face de către rețeaua medicală școlară, rețeaua comunitară, medicina de familie, cadrele didactice, cu sprijinul Unităților Administrativ -Teritoriale și al Inspectoratului Școlar Județean. Raportarea zilnică a cazurilor de îmbolnăvire/focarelor înregistrate la nivelul unităților de învățământ se face centralizat de către Inspectoratul Școlar către Direcția de Sănătate Publică Bihor la număr de fax 0259415521;Izolarea la domiciliu a copiilor pe toată perioada cât aceștia prezintă simptome respiratorii, este o metodă eficientă de limitare a apariției de noi cazuri și a epidemiei și trebuie adusă la cunoștința părinților/aparținătorilor/cadrelor didactice.Sistarea cursurilor se va decide doar în urma informării și consultării prealabile între Direcția de Sănătate Publică Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.-respectarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor din județul Bihor, așa cum sunt acestea prevăzute în legislația sanitară în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare) și asigurarea în unitățile școlare de materiale de curățenie, dezinfecție în cantități suficiente;

-asigurarea microclimatului corespunzător în grădiniţe, şcoli şi internate; aerisirea timp de 10 minute după fiecare oră de curs sau lecţii practice;-asigurarea respectării normelor de igienă personală, atât a personalului didactic, auxiliar cât și a elevilor/preșcolarilor.

-efectuarea zilnică a curăţeniei în sistem umed a tuturor încăperilor şi numai în absenţa elevilor;

-spălarea şi dezinfecţia obligatorie a veselei folosind substanţe clorigene, dezinfecția jucăriilor și materialelor didactice acolo unde este cazul;

-limitarea participării copiilor la spectacole, manifestări sportive, etc.;

2. Prelucrarea de către conducerea instituțiilor de învățământ, cu întreg personalul didactic și auxiliar, a informațiilor prezentei adrese.

3.Diseminarea mesajelor specifice în rândul preșcolarilor și elevilor, prin intermediul cadrelor didactice / medici școlari cu privire lanormele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

VI. Primăriiloram solicitat întreprinderea următoarelor măsuri:

-Instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile de învățământ prinurmărirearespectării Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor din județul Bihor, așa cum sunt acestea prevăzute în legislația sanitară în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare) și asigurării în unitățile școlare de materiale de curățenie, dezinfecție în cantități suficiente;-Pentru unitățile de învățământ fără asistență medicalășcolară este necesară colaborarea cu cadrele medicale din comunitate,pentru realizarea triajului zilnic în colectivități (școli, grădinițe, creșe, etc.), depistarea precoce a bolnavilor și izolarea acestora.

-Prelucrarea cu întreg personalul angajat, a normelor generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor și mesajelor specifice anexate prezentei adrese. -Diseminarea, prin afișare la loc vizibil, a mesajelor specifice cu privire la normele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

VII. Celelalte instituții publice(care nu au fost menționate mai sus) trebuie să respecte următoarele măsuri:Instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în instituțiilepublice prin:

-respectarea Normelor de igienă:oasigurarea microclimatului corespunzător; aerisire; efectuarea zilnică a curăţeniei în sistem umed a tuturor încăperilor; asigurarea de materiale de curățenie, dezinfecție în cantități suficiente, de preferință substanțe clorigene;ose recomandă măsuri suplimentare de dezinfecție și igienizare în spațiile cu acces larg al publicului (spre exemplu: compartimente relații cu publicul, săli de așteptare, ghișee etc.);spălarea corectă a mâinilor cu apă caldă și săpun, cât mai frecvent și în special după strănut sau tuse. oacoperirea gurii/nasului în caz de tuse sau strănut, utilizând batiste de unică folosință care vor fi aruncate după utilizare. Dacă nu aveţi o batistă la îndemână, este recomandat ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi să folosiţi manşeta hainei sau plica cotului.

-se vor lua măsuri de decongestionare a spațiilor comune/ săli de așteptare

-limitarea organizării de evenimente/activități care presupun aglomerări umane-pentru a evita apariția de focare de îmbolnăvire se recomandă efectuarea unui triaj zilnic al tuturor angajaților și izolarea cazurilor cu simptomatologie asemănătoare gripei; pentru diagnosticarea bolii și instituirea tratamentului adecvat prezentați-vă într-un serviciu medical; respectați recomandările medicului, nu vă tratați singuri și nu cumpărați medicamente fără prescripție medical. Utilizarea antibioticelor în tratarea cazurilor de gripă este nejustificată și poate determina apariția rezistenței la antibiotice

-Vaccinarea împotriva gripei reprezintă cea mai bună metodă de limitare a îmbolnăvirii. Menționăm că imunitatea împotriva gripei se instalează la circa 14 zile după vaccin și se referă strict la tulpinile conținute în vaccin, care circulă în acest sezon.

-se recomandă purtarea măștii de protecție (schimbarea acesteia la 2 ore), mănuși pentru personalul aflat în relație cu publicul -Prelucrarea cu întreg personalul angajat, a normelor generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor și mesajelor specifice prezentei adrese.

-Diseminarea, prin afișare la loc vizibil, a mesajelor specifice cu privire la normele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

VIII. Cabinetelor de medicina muncii, care au în supraveghere sănătatea angajaților din unități economice, în contextul declanșării epidemiei de gripă și acreșterii semnificative a numărului de cazuri de infecții acute respiratoriiDirecția de Sănătate Publică Bihor recomandă:-consultarea metodologiei de supraveghere a infecțiilor respiratorii acute, inclusiv a gripei;-obligativitatea direcționării pentru spitalizare a formelor clinice grave suspecte de gripă sau a cazurilor apărute la gravide, bolnavi cu afecțiuni cardiopulmonare, diabet etc.; -respectarea normelor de curățenie și igienă atât a cabinetelor în general cât și dezinfecția echipamentelor medicale din dotare de fiecare dată când este necesară această operațiune, conform prevederilor legale;-asigurarea în cantitate suficientă de mănuși, măști de protecție și utilizarea acestora de către personal;-se vor lua măsuri de decongestionare a sălilor de așteptare și izolare a bolnavilor cu simptomatologie specifică.Instituirea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în unitățile aflate înrelație contractuală cu cabinetul prin:

-respectarea Normelor de igienă:

asigurarea microclimatului corespunzător; aerisire; efectuarea zilnică a curăţeniei în sistem umed a tuturor încăperilor; asigurarea de materiale de curățenie, dezinfecție în cantități suficiente, de preferință substanțe clorigene;ose recomandă măsuri suplimentare de dezinfecție și igienizare în spațiile cu acces larg al angajaților (spre exemplu: vestiare, locuri pentru servit masa, compartimente relații cu publicul, săli de așteptare, ghișee etc.);ospălarea corectă a mâinilor cu apă caldă și săpun, cât mai frecvent și în special după strănut sau tuse. oacoperirea gurii/nasului în caz de tuse sau strănut, utilizând batiste de unică folosință care vor fi aruncate după utilizare. Dacă nu aveţi o batistă la îndemână, este recomandat ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi să folosiţi manşeta hainei sau plica cotului.-limitarea organizării de evenimente/activități care presupun aglomerări umane-pentru a evita apariția de focare de îmbolnăvirese recomandă efectuarea unui triaj zilnic al tuturor angajaților și izolarea cazurilor cu simptomatologie asemănătoare gripei; -Vaccinarea împotriva gripei reprezintă cea mai bună metodă de limitare a îmbolnăvirii. Menționăm că imunitatea împotriva gripeise instalează la circa 14 zile după vaccin și se referă strict la tulpinile conținute în vaccin, care circulă în acest sezon.-se recomandă purtarea măștii de protecție (schimbarea acesteia la 2 ore), mănuși pentru personalul aflat în relație cu publicul, pentru persoanele cu vulnerabilitate crescută și a persoanelor aflate în supraveghere specială -Prelucrarea cu întreg personalul angajat, a normelor generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor și mesajelor specifice prezentei adrese. Diseminarea, prin afișare la loc vizibil, a mesajelor specifice cu privire la normele generale și individuale de igienă, precum și a informațiilor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor specifice sezonului rece.

IX.Populația generalăÎn vederea creșterii accesului populației la informații medicale de interes public, vă solicităm sprijinul pentru transmiterea următoarele mesaje cheie:Gripa este o infecţie respiratorie acută virală, care afectează căile respiratorii. Sezonul rece favorizează îmbolnăvirile şi epidemiile de gripă.Gripa se transmite pe cale aeriană de la omul bolnav la omul sănătos, direct prin tuse şi strănut și / sau indirect, prin obiecte proaspăt contaminate (batistă, prosop, veselă etc) cu virusul gripal.Simptomele gripei apar brusc şi se dezvoltă rapid, fiind nespecifice.Boala începe brusc, cu febră mare, frisoane, stări de slăbiciune şi oboseală, tuse uscată, nas care pare să curgă tot timpul, dureri musculare, dureri de cap, dureri oculare şi roşu în gât, răguşeală până la pierderea vocii şi lipsa poftei de mâncare. Gripa poate evolua de la forme ușoare la forme complicate, sau chiar la deces.În caz de îmbolnavire prin gripă, se impune prezentarea la medic, într-un serviciu de asistență medicală.

Recomandări pentru prevenirea Infecțiilor acute respiratorii, inclusiv Gripă:

-evitaţi spațiile aglomerate, contactul cu persoanele bolnave, vizitele în spital

-limitați vizitarea femeilor gravide, a nou-născuților, lăuzelor și a bolnavilor cronici.

-acoperiţi gura şi nasul atunci când tuşiţi sau strănutaţi, utilizând batiste de unică folosință pe care le aruncați după utilizare. Dacă nu aveţi o batistă la îndemână, este recomandat ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi să folosiţi manşeta hainei sau plica cotului.

-spălaţi corect mâinile cu apă și săpun, mai ales după ce strănutaţi sau tușiţi.

-consumați fructe și legume proaspete, bogate în vitamina C.

-pentru hidratare corectă, consumați cât mai multe lichide, în special ceaiuri calde.-purtați îmbrăcăminte adecvată temperaturilor exterioare.

-asigurați un microclimat corespunzător în spațiile interioare prin: aerisire, asigurarea unei temperaturi constante de 20-22 grade Celsius, curățenie zilnică și dezinfecție.

-la indicația medicului, formele ușoare de gripă se tratează la domiciliu, în condiții deizolare și repaus la pat. Gripa severă și cea complicată se tratează în spital.

-la nevoie purtați echipamentul de protecție adecvat (măști, mânuși etc) -IMPORTANT!Consultaţi medicul de familie sau adresați-vă centrelor de permanență pentru simptome care sugerează gripa, respectaţi sfaturile medicale primite, nu vă trataţi singuri şi nu cumpăraţi din farmacii medicamente fără prescripţie medicală. Utilizarea antibioticelor în tratarea cazurilor de gripă este nejustificată și poate determina apariția rezistenței la antibiotice, una din cele mai grave amenințări pentru sănătatea publică.VACCINAREA ANTIGRIPALĂ ÎN TIMP UTIL ESTE METODA CEA MAI EFICIENTĂ DE PREVENIRE A GRIPEI. VACCINAREA TREBUIE FĂCUTĂ ANUAL DEOARECE VIRUSUL GRIPAL CIRCULANT SE MODIFICĂ DE LA UN AN LA ALTUL. VACCINUL SE ADMINISTREAZĂ NUMAI SUB SUPRAVEGHERE MEDICALĂ ȘI ÎN URMA CONSULTULUI MEDICALCu toate că este recomandat pentru toată populaţia, există anumite categorii pentru care vaccinul antigripal este mai mult decât indicat:-personalulmedical, îngrijitori -persoane peste 65 ani-persoane cu afecțiuni cronice, obezitate-persoane instituționalizate-gravide-copii în vârstă de peste 6 luni.