Directorul executiv al Direcției Patrimoniu Imobiliar (DPI) din Primăria Oradea, Lucian Popa, a susținut azi, 30 ianuarie, o conferință de presă în care a prezentat raportul de activitate al direcției pe anul 2018.

Direcția Patrimoniu Imobiliar are ca obiect de activitate administrarea, gestionarea, închirierea și vânzarea fondului imobiliar aflat în administrarea Consiliului Local Oradea, dar și reabilitarea fondului imobiliar existent, prestarea de servicii imobiliare și organizarea de activități sociale, culturale și sportive.

În deschiderea conferiței de presă directorul executiv al DPI, dl. Lucian Popa a prezentat principalele obiective ale direcției pe care o conduce: „Anul 2018 a fost unul greu și complex pentru noi, iar anul 2019 se anunță unul la fel, dar așa cum am început în anii precedenți, noi încercăm să implementăm strategii privind consolidarea și conservarea patrimoniului, strategii coerente pe partea de management al parcărilor, prin implementarea de bune practici folosite la nivel național și internațional, să continuăm partea de investiții prin modernizarea și ridicarea standardelor de calitate a unităților de învățământ pe care le avem în proprietate, dar și să reducem cheltuielile de funcționare ale direcției”.

În continuare, acesta a prezentat un raport detaliat al direcției pe care o conduce.

Reducerea cheltuielilor operaționale, coroborat cu creșterea investițiilor

„În ceea ce privește evoluția cheltuielilor operaționale și de investiții, am reușit în acest an să fim mult mai aproape de ceea ce ne propunem, respectiv să reducem cheltuielile operaționale coroborat cu creșterea investițiilor”, a spus directorul Lucian Popa.

Un motiv al reducerii cheltuielilor operaționale a fost și decizia municipalității de a aloca bani unităților de învățământ pentru plata cheltuielilor cu utilitățile, astfel încât fiecare unitate să își poată gestiona cât mai corect și responsabil aceste cheltuieli.

Din situațiile prezentate rezultă că investițiile făcute în anul 2018 au înregistrat o creștere cu 280% față de anul 2017, creșteri ale investițiilor rezultând la unitățile de învățământ din municipiu, dar și în zonele de recreere: baze sportive și de agrement.

Astfel, s-a amenajat aproape în totalitate Campusul Partenie Cosma, unde s-au dotat 10 săli de clasă, cantina din interiorul campusului, un număr de 34 camere de internat, 13 garsoniere, mai multe cabinete, laboratoare. În ceea ce privește dotarea Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu printr-un proiect de bugetare participativă, s-a reușit dotarea școlii cu un complex smart video, cu 36 de tablete inteligente, mai multe calculatoare, routere, multifuncționale.

Momentan, se află în diferite faze de implementare și alte proiecte care vizează investiții în unitățile de învățământ, respectiv proiectul de la Liceul Onisifor Ghibu, unde se vor amenaja mai multe căsuțe tradiționale în jurul școlii, sau cel de la Liceul Lucian Blaga, unde se va amenaja o sală multifuncțională.

La Sala Sporturilor Antonio Alexe a fost reabilitată integral pardoseala, asfaltându-se totodată și parcarea din jurul clădirii. De asemenea, la Bazinul Olimpic s-au făcut investiții menite să crească gradul de calitate a serviciilor oferite, cum ar fi un robot care curăță suprafețele din interiorul bazinului.

Principalele lucrări de investiții executate sau începute în cursul anului 2018

Principalele lucrări de investiții executate în cursul anului 2018 la unitățile de învățământ s-au materializat în: modernizarea Grădiniței nr. 53 aproape integral, reparații capitale la fațada Liceului Ortodox Roman Ciorogariu de pe str. Republicii, mobilier școlar și alte dotări la Campusul Școlar Partenie Cosma, reparații capitale la internatul Colegiului Tehnic Traian Vuia, reabilitări la Colegiului Național Emanuil Gojdu, constând în modernizarea curții și amenajarea unor terenuri de baschet, precum și în modernizarea curților interioare de la mai multe unități de învățământ.

Programul de asfaltare și modernizare  a curților unităților de învățământ va continua și în 2019.

Totodată, se află în derulare un program pe partea de eficientizare energetică, în sensul ca fiecare școală care are mulți elevi și, prin urmare, e mare consumatoare de energie termică, să poată beneficia de un program automatizat de control al consumului de căldură.

Așa cum se știe, municipalitatea derulează programe ample de reabilitare a clădirilor situate în Centrul Istoric, fiind deja reabilitate mai multe imobile: Palatul Stern, Palatul Apollo, Palatul Moskovits Miksa, Sinagoga Ortodoxă Aachvas Rein, Piața Ferdinand, imobilele de pe strada Iosif Vulcan, clădirea de pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 10 unde sunt montate schele, urmând ca, dacă totul decurge fără probleme, până la mijlocul verii să fie finalizată și Sala Studio de la Cinematograful Transilvania.

Clădirile de pe strada Vasile Alecsandri sunt aproape toate reabilitate, cu excepția a două imobile, de la nr. 8 și nr. 21, dar  care și ele vor fi finalizate în cursul acestui an.

Totodată s-au montat schelele pe Palatul Rimanoczy Kalman din Parcul Traian nr. 1, termenul de finalizare fiind tot anul 2019.

Investiții propuse pentru anul 2019

Suma propusă pentru investițiile în grădinițele din muncipiu în anul 2019 este de 2.190.000 lei, bani care vor fi investiți în reabilitări fațade, zugrăveli, instalații sanitare, termice, șarpante etc.

Pentru investițiile în unitățile de învățământ gimnazial s-a propus suma de 5.230.000 lei, iar pentru cele din învățământul liceal suma de 15.255.000 lei.

Printre unitățile de învățământ gimnazial care urmează să fie efectuate lucrări de investiții se numără Școala Gimnazială Ioan Bogdan, Scoala Gimnazială nr. 16, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Școala Gimnazială Oltea Doamna, Școala Lucreția Suciu, Școala Nicolae Bălcescu, Școala Gimnazială Szacsvay Imre, Școala Avram Iancu.

În ceea ce privește reabilitarea clădirii Colegiul Național Mihai Eminescu, s-a scos deja la licitație proiectul tehnic, urmând ca și acest imobil să fie reabilitat.

Tot prin Direcția Patrimoniu Imobiliar vor continua, în acest an, lucrările începute la mai multe licee: Colegiul Tehnic Traian Vuia, Colegiul Tehnic Traian Viteazu, Colegiul Național Emanuil Gojdu și vor demara lucrări noi la Liceul Aurel Lazăr, Liceul de Arte, Liceul Lucian Blaga, Colegiul Constantin Brâncuși, Liceul Vasile Voiculescu, Liceul German.

Prin investițiile propuse la imobilele situate în ansamblul urban Centrul Istoric Oradea se are în vedere continuarea lucrărilor de reabilitare a fațadelor pe străzile aferente piațetelor centrale din municipiul Oradea: e vorba de Palatul Ullmann, unde deja este adjudecată partea de proiectare, apoi clădirile care nu sunt încă reabilitate de pe străzile Republicii, Iosif Vulcan, Patrioților, Cuza Vodă, Bradului, Ion Budai Deleanu, Aurel Lazăr – stradă care va intra într-un proces de pietonalizare, str. Ady Endre, str. Emilian Mircea Chitul.

În ceea ce privește evoluția veniturilor Direcției Patrimoniu Imobiliar, potrivit datelor centralizate reiese că acestea au crescut cu cca 20% față de anul trecut, venitul total realizat în 2018 fiind de 39.003.808 lei, față de 32.571.940 înregistrat în 2017. Din evoluția comparativă a veniturilor rezultă mai multe creșteri ale veniturilor provenite din terenuri date în chirie sau concesionate, din parcări, din vânzări de imobile, dar și din chirii pe spații comerciale.