În conformitate cu prevederile Ordinului 1086/2018, privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială Oradea, vă invită în data de 25 septembrie 2018 la orele 11.00, la sediul instituţiei, str.Primăriei nr.42 – mansardă, sala de şedinţe, în vederea consultării privind elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate de la bugetul local pentru anul 2019.