Prin HCL nr. 881/2019 au fost aprobate o serie de măsuri referitoare la solicitările persoanelor fizice și/sau juridice de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice pe raza Municipiului Oradea.

Municipalitatea se implică, din punct de vedere administrativ și logistic, în sprijinirea inițiativelor de extindere  a rețelelor de distribuție a energiei electrice corelate cu planurile locale de dezvoltare, fără a le susține financiar, întreaga cheltuială fiind în responsabilitatea solicitanților și a operatorului, în funcție de rezultatul studiului de fezabilitate.

În vederea demarării unei potențiale investiții, ca prim pas, este necesară numirea de către solicitanți (în cazul în care sunt mai multe persoane interesate) a unui mandatar care va relaționa, în numele și pe seama celor care l-au împuternicit, cu reprezentanții municipalității (depunere/ridicare/completare/solicitare documente, altele asemenea).

După depunerea dosarului conținând documentele prevăzute de HCL nr. 881/2019, reprezentanții municipalității vor solicita operatorului efectuarea unui studiu de fezabilitate care să reflecte atât componentele tehnice ale investiției cât și componenta valorică ce urmează a fi achitată de către solicitanți.

După obținerea, repectiv comunicarea studiului de fezabilitate către solicitanți se vor contura două variante de lucru:

Varianta 1 – renunțarea la investiție

În cazul în care, după obținerea studiului de fezabillitate, solicitanții își retrag intenția de a realiza investiția, sumele puse la dispoziția municipalității conform art. 1, lit. 1, pct 4 din HCL nr. 881/2019 vor fi utilizate pentru achitarea studiului de fezabilitate întocmit de operator.

Varianta 2 – continuarea investiției

În cazul în care solicitanții decid continuarea investiției asumându-și efortul financiar, între municipalitate și mandatar va fi semnat un contract de finanțare care va conține clauze legate de mecanismul de decontare a sumelor necesare investiției. La rândul său municipalitatea va încheia un contract cu operatorul în vederea realizării investiției.

Lucrările vor fi demarate numai după asigurarea, de către solicitanți, a sumelor necesare realizării acesteia.

Documentele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Sala Ghișeelor, în atenția Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice.