Imobilul situat pe strada Duiliu Zamfirescu nr. 10, colț cu strada Primăriei, care poartă denumirea de Casa dr. Nemes Áron, a fost edificat în anul 1909 de antreprenorul Incze Lajos, după planurile arhitectului Mende Valér.

Clădirea are o formă rectangulară, aproximativ regulată, două curți interioare și două fațade orientate spre domeniul public: fațada mai scurtă, către strada Primăriei, și fațada mai lungă, orientată spre strada Duiliu Zamfirescu.

Evoluția în timp a clădirii a fost marcată atât de o degradare morală firească, cât și de intervenții neconforme ale omului. Pe fațada principală, mai bogat ornamentată, au mai rămas câteva elemente din decorațiunile de ceramică colorată și, deși ruginit, se remarcă un ornament metalic sub forma unei bufnițe stilizate.

Ca urmare a stării avansate de degradare a clădirii, se vor executa următoarele lucrări de reabilitare: refacerea tencuielilor parietale cu materiale poroase, permisive la procesul de respirație a pereților, zugrăveli cromatice, îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor, restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor spațiilor locative, confecționarea sau restaurarea elementelor decorative, cu respectarea integrală a formei acestora, intervenții de înlocuire a elementelor degradate ale șarpantei, ignifugarea și tratarea antibacteriologică a tuturor elementelor de lemn din interiorul podului, reabilitarea și schimbarea învelitorii din țiglă, rezidiri locale ale coșurilor de fum și înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale (jgheaburi și burlane).

Totodată, proiectul propune adoptarea unei soluții unitare privind vitrajele spațiilor comerciale aflate la parterul clădirii.

Până în prezent, după montarea schelei metalice în cursul lunii decembrie 2018, au fost executate prioritar lucrări la fațada dinspre strada Primăriei: înlocuirea învelitorii din țiglă, îndepărtarea vechii tencuieli și refacerea stratului de bază a tencuielii, refacerea ornamentelor.

Valoarea lucrărilor este de 423.541 lei cu TVA, termenul de finalizare fiind 30.12.2019.

Lucrările sunt executate de S.C.Conpila S.R.L. Oradea, în cadrul Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea.

Prin programul de reabilitare a fațadelor clădirilor din centrul istoric, Primăria Municipiului Oradea are în vedere scoaterea din pericol a imobilelor, punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale și artistice precum și reintegrarea acestor imobile în circuitul socio-economic și cultural-istoric.