În judeţul Bihor până în prezent (24.09.2018) au fost confirmate un număr de cinci cazuri deinfecţie cu virusul West-Nile în conformitate cu metodologia de supraveghere elaborată de Centrul Naţional de Supravegere şi Control al Bolilor Transmisibile Bucureşti, se arată ân comunicatul DSP Bihor.
Primul caz a fost confirmat în luna iulie 2018 la o persoană de sex masculin aflată la studiu înMunicipiul Oradea şi domiciliată în judeţul Botoşani, motiv pentru care continuarea investigaţiilor afost realizată de către D.S.P. Botoşani.
Al doilea caz a fost o persoană sex masculin în vârstă de 72 ani, domiciliată în localiatea
Almaşu Mic, comuna Balc, internată în data de 16.08.2018 prin UPU la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea–secţia ATI. Diagnosticul la internare a fost: Comă. Bronhopneumonie. Sindrom convulsiv. Accident vascular sechelar. Confirmarea infecţiei a fost în data de 13.09.2018. Pacientul a decedat în data de 19.09.2018 iar diagnosticul de deces a fost: Bronhopneumopatie. Insuficienţă respiratorie acută p rotezată. Acidoză metabolică. Meningoencefalită cu virusul West-Nile. Sepsis cu punct de plecare pulmonar. Hipertensiune arterială. Diabet Zaharat.
Al treilea caz este o persoană de sex masculin, în vârstă de 65 ani, domiciliată în localitatea
Sântion, internată la secţia ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea în data de
29.08.2018. Diagnosticul la internare : Meningoencefalită. Comă. Etilism cronic. Patologia asociată de care suferea pacientul este Hipertensiune arterială. Diabet Zaha rat. Cazul a fost confirmat în data de 13.09.2018 şi având o evoluţie favorabilă a fost externat în data de 13.09.2018.
Al patrulea caz a fost o persoană de sex feminin, în vârstă de 67 ani şi domiciliată în
localitatea Diosig, internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea în data de 4.09.2018.Diagnosticul la internare a fost: Insuficienţă cardiacă, Diabet zaharat. Infarct miocardic acut înantecedente. Tratament imunosupresor cronic pentru poliartrită reumatoidă. Cazul a fost confirmatîn data de 20.09.2018 iar în prezent se află internat la Spitalul Clinic Municipal „Dr.GavrilCurteanu” Oradea–secţia de boli infecţioase.
Al cincilea caz este un pacient olandez, în vârstă de 85 ani, aflat în vizită în România
începând cu data de 26.08.2018 în localitatea Diosig. Pacientul a fost internat în data de 12.09.2018la Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea cu diagnosticul la internare: Sindromfebril. Pneumonie interstiţială cu reacţie meningeală. Hipertensiune arter
ială. Cazul a fost confirmatîn data de 20.09.2018. În prezent este internat la secţia ATI a Spitalului Clinic Municipal „Dr.GavrilCurteanu” Oradea având prognostic rezervat.
Cazurile au fost investigate în laboratorul Centrului Regional de Sănă tate Publică Cluj (CRSP) şi au fost raportate ulterior inclusiv la Centrul Naţional de Supravegere şi Control al Bolilor Transmisibile Bucureşti. Există în prezent 3 cazuri suspecte la persoane cu vârste peste 65 ani (2 cazuri internate la Spita lul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi un caz externat) pentru care s-au trimis probe la laboratorul CRSP în vederea confirmării–sau infirmării, după caz–a infecţiei cu virusul West Nile.