Calin Puia DGASPC Bihor
Calin Puia DGASPC Bihor

După ce în data de 7 noiembrie Tribunalul Bihor a decis suspendarea hotărârii Consiliului Judeţean prin care Călin Puia, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, a fost detaşat ca şef serviciu la Evidenţa Persoanelor directorul și-a reluat poziția la conducerea DGASPC Bihor.

Ulterior, președintele Consiliului Județean a convocat o conferință de presă în care a făcut mai multe acuzații directorului Puia, printre care că șeful DGASPC ar merge la vânătoare în concediul medical, şi-ar fi plătit din bani publici un curs de 9.000 lei şi ar fi dat contracte pe bandă rulantă unei firme.

În urma acestor acuzații, directorul DGASPC Bihor răspuns printr-un comunicat de presă pe care îl redăm integral în continuare.

Astăzi la circa 2 luni distanță față de momentul în care Consiliul Județean Bihor a decis revocarea mea din funcție și la circa o lună de zile de când am atras atenția în mod public cu privire la modalitatea nelegală pe care Președintele Consiliului Județean Bihor a ales să o urmeze am să redau mai jos un scurt istoric al evenimentelor :
– În data de 28.08.2018 Consiliul Județean Bihor decide cu un număr de 18 voturi adoptarea HCJ 154/28.08.2018 privind mutarea temporara a domnului Puia Lucian Călin director al DGASPC Bihor pe perioada cercetării administrative. Deoarece am considerat că această HCJ este nelegală am urmat pașii prevăzuți în lege pentru a o ataca în procedura de contencios administrativ fiscal.
Astfel că am depus la Consiliul Județean Bihor o plângere prealabilă, iar mai apoi am depus o cerere de chemare în judecată la Tribunalul Bihor.
– La ședința din luna septembrie a acestui an, când autoritatea emitentă a HCJ 154/28.08.2018 era obligată să adopte o hotărâre prin care să îmi răspundă la plângerea prealabilă depusă, își dă seama de ilegalitatea făcută prin adoptarea acestei HCJ 154 , prin urmare introduce pe ordinea de zi a lunii septembrie un proiect de hotărâre care să revoce HCJ 154/28.08.2018
– Astfel că în ședința din luna septembrie Consiliul Județean Bihor adoptă tot cu un număr de 18 voturi HCJ 176/28.09.2018 privind revocarea HCJ 154/28.08.2018

Prin urmare se poate vedea clar că această asumare a revocării nu face nimic altceva decât să valideze ceea ce am susținut că această mutare a mea este ilegală, însă dorința Președintelui Consiliului Județean Bihor, este una simplă, îndepărtare mea din funcție cu orice preț, necontând legalitatea sub nicio formă.

Astfel că în aceeași ședință din luna septembrie, Președintele Consiliului Județean Bihor a introdus pe ordinea de zi un alt proiect de hotărâre pentru înlăturarea mea, dar de această dată nu mai folosește mutarea ci detașarea.

Prin urmare se adoptă tot cu 18 voturi HCJ 178/28.09.2018 privind detașarea domnului Puia Călin director general la DGASPC Bihor, la Direcția de Evidență a Persoanelor județului Bihor.

Deși atât în cadrul ședinței de adoptare, cât și la propunerea de hotărâre introdusă pe ordinea de zi a ședinței secretarul județului formulează Obiecțiunii, Președintele Consiliului Județean Bihor alege să le ignore.

Având din nou o hotărâre de Consiliu Județean Bihor , care mă viza direct și care avea un conținut profund ilegal, m-am adresat din nou Instanței de contencios administrativ fiscal a Tribunalului Bihor, astfel că la data de 07.11.2018 , această instanță decide suspendarea HCJ 178/280.09.2018, adică confirmă din nou abuzurile și ilegalitățile pe care le-am reclamat și cu alte ocazii.

Cu toate acestea Președintele Consiliului Județean Bihor cu o zi înainte de pronunțarea deciziei de suspendare a HCJ de către Tribunalul Bihor, alege să iasă într-o conferință de presă în care să prezinte alte fapte inventate cu scopul de a induce din nou opiniei publice și nu numai, că domnul Puia Călin a săvârșit presupuse fapte care să justifice înlăturarea acestuia din funcția pe care legal o deține.

Mai jos am să demontez din nou alegațiile Președintele Consiliului Județean Bihor :
– Referitor la contractele de montare a camerelor de supraveghere și a detectoarelor de incendiu, menționez că acestea au fost semnate după ce a fost parcurs circuitul legal impus de legea achizițiilor publice, iar necesitatea și oportunitatea cât și urgența a fost dată de nota de control a ISU Bihor, prin care s-a lăsat măsură obligatorie pentru a putea obține autorizațiile de funcționare.
Această autorizație de securitate la incendiu nu este unu lucru opțional este obligatoriu. Fără această autorizație nu poate fi obținut avizul de funcționare. În ceea ce privește camerele de supraveghere, acestea apar ca și obligație în standardele furnizării serviciilor sociale, fiind obligatorii pentru a putea obține acreditarea și licențierea serviciilor sociale.
DGASPC Bihor are obligația conform legii să protejeze beneficiarii pe care ii are în responsabilitate, copii, vârstnici, persoane cu dizabilități prin urmare nu vom pune viața acestor beneficiari in pericol doar pentru că un vremelnic președinte de consiliu județean , poartă lupte politice în loc să își îndeplinească menirea.
– În ceea ce privește contractele și achizițiile pe care DGASPC Bihor le face, menționez că directorul general Puia Călin nu are responsabilitate în derularea procedurilor de achiziție publică, această responsabilitate fiind în totalitate la serviciul achiziții publice din cadrul DGASPC Bihor sau la diferitele comisii constituite legal, care au în componența lor reprezentanți ai Consiliului Județean Bihor cu expertiză în acest domeniu.
Menționez că la fiecare licitație care viza investițiile DGASPC Bihor s-a solicitat Consiliului Județean Bihor un reprezentant în comisiile de recepție.
Astfel că nu se poate spune că consiliul Județean Bihor nu avea cunoștință de contractele derulate de DGASPC Bihor.
Mai mult la ultima procedură de externalizare a serviciilor sociale organizată de DGASPC Bihor, din partea Consiliului Județean Bihor în comisia de licitație a fost desemnat și a participat domnul Taussig Laszlo.

Prin urmare nu se poate susține afirmația și mirarea domnului Pasztor cu privire la contractul semnat cu Ong-ul “In CASA Ta” pentru centrul social de la Remeți, câtă vreme tocmai subordonatul și reprezentantul serviciului de achiziții publice al CJ Bihor a semnat alături de celelalte persoane desemnate, procesul verbal al acestei proceduri de achiziție publică, fără să aibă observații.

În ceea ce privește actul managerial pot să spun următoarele :
– Descentralizarea deciziei duce la eficientizarea actului administrativ, astfel că nu văd cum poate fi o problemă faptul că ordonanțările de plată sunt semnate de directorii care aveau atribuții în acest sens.
Și de altfel această modalitate de lucru este folosită de mai mulți ani în cadrul DGASPC Bihor, fiind introdusă în perioada în care director general a fost domnul Sarka Arpad, prin urmare am preluat această modalitate de lucru și nicidecum nu am instituit-o eu acum.
– În ceea ce privește modalitatea de cheltuire a bugetului instituției DGASPC Bihor, Președintele Pasztor induce în mod deliberat opiniei publice o stare de fapt nereală și mistifică realitatea. Bugetul DGASPC Bihor este alcătuit din sume care provin de la bugetul de stat cu alocare certă, acești bani neputând fi cheltuiți decât pentru actul social , iar celelalte sume provin de la bugetul Consiliului Județean Bihor, acești bani fiind în special cu alocare certă pentru investiții și cheltuieli curente. Prin urmare fiind capitole bugetare distincte, aceste sume de bani nu pot fi mutate de la capitolul investiții la capitolul social sau invers astfel că , existența unui surplus de bani la unul din cele două capitole nu poate fi folosit decât pentru destinația alocată la momentul realizării bugetului.
Astfel că solicitarea pe care o face anual DGASPC Bihor pentru alocarea de sume suplimentare pentru actul social nu poate fi rezolvată prin mutarea unor sume de bani de la investiții, această procedură nefiind legală. Acest aspect este bine cunoscut de către conducerea Consiliului Județean Bihor fiind o procedură stabilită de lege și nu poate fi interpretată în alt fel chiar dacă nu este pe placul unora sau altora.
– Cu privire la cursul de formare continuă profesională menționez că plata pentru cursul postuniversitar a fost efectuată cu respectarea legii, fiind prevăzută în legea funcționarului public. De asemenea acest curs a fost unul făcut special pentru directorii din cadrul entităților cu specific social din țară, astfel că sunt și alți colegi directori sau șefi servicii din țară din cadrul DGASPC-urilor care fac acest curs exact în aceeași modalitate.
Acest lucru este prevăzut în mod expres în Ordinul nr. 418/2004 privind tipologia programelor de formare continuă, destinate funcționarilor publici la articolul 4 :
“(4) Programele de formare specializată în domenii/specializări corespunzătoare funcțiilor publice specifice, cu durata de un an sau 2 ani, sunt organizate de instituții de învățământ superior acreditate din țară sau din străinătate, prin cursuri de master, studii academice postuniversitare, studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare.”
Publicarea unor informații cu caracter personal este strict interzisă de lege, astfel că din nou Președintele Pasztor săvârșește o ilegalitate publicând și discutând aspecte pur personale, în speță diagnosticul medical al subsemnatului.

Dar îi transmit Președintelui că cea mai grea boală, este cea a urii aproapelui( a urii de rasă) și în acest context îi doresc însănătoșire grabnică și să nu uite că menirea pe care o are în această funcție este de a ne reprezenta pe toți bihorenii nu doar pe cei obedienți.
Legat de pasiunea comună pe care constat că o avem și anume vânătoarea, sunt curios dacă așa cum Președintele spune, informațiile legate de vânătorile la care am participat au fost puse la dispoziție de Garda Forestieră sau în alt mod, din nou vorbim de documente cu caracter personal care nu văd cum ar fi putut ajunge la dânsul într-o manieră legală. Astfel că pot atunci să mă întreb chiar și public , cum se poate ca în timpul orelor de program de lucru, Președintele Pasztor să participe și dânsul la multe partide de vânătoare.
Așadar, îmi doresc ca aceeași Gardă Forestieră să pună la dispoziția tuturor bihorenilor și aceste acte care dovedesc participarea Președintelui Pasztor , la partide de vânătoare în timpul orelor de program de lucru.

Concluzionând, pot doar să spun că se încearcă prin toate metodele înlăturarea mea din funcție chiar cu încălcarea legii și cu răspândirea de fake-news-uri, pentru că de doi ani de zile de când a început această prigoană nici unul din demersurile făcute de actuala conducere nu a scos la iveală vreo abatere sau o încălcare a legii pe care eu să o fi făcut.
Toate aceste demersuri nu sunt altceva decât o formă de șantaj, dar acest șantaj scoate de fapt la iveală faptul că actuala conducere nu își dorește și nici nu are în minte să realizeze actul de administrație pentru care a fost aleasă și se pune în pericol însăși funcționarea DGASPC Bihor punându-se în plan secundar protecția beneficiarilor de servicii sociale.