Directorul Companiei de Apă Oradea, Ovidiu Gavra, a susţinut joi, 13 decembrie 2018, o conferinţă de presă, în care a prezentat bilanţul companiei pentru anul 2018.

Pe parcursul anului 2018, Compania de Apă Oradea a derulat lucrări de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare în aria de operare prin activități de investiţii. Conform directorului CAO, activitățile de investiții ale Companiei se structurează pe două direcții: proiecte de extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare prin programe cu accesare de fonduri externe şi proiecte pentru exploatarea și funcționarea în condiții optime a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, repararea, reabilitarea și modernizarea acestuia – cu finanțare din buget local și surse proprii ale Companiei.

Astfel, în anul 2018, din surse proprii au fost executate lucrări de reabilitare, relocare și extinderi în valoare de 4.853.807 lei, iar din bugetul local lucrări de reabilitare a rețelei de apă și canalizare pluvială în valoare de 222.320 lei, realizările fizice fiind: 412 m extinderi apă, 998 m extinderi canal menajer, 1580 m reabiltare apă și 176 m reabilitare canal menajer.

La nivelul municipiului Oradea, față de 82,5% din 2016, gradul de utilizare a rețelei de canalizare a crescut la 88,4% în 2018, aceste cifre fiind direct influențate de adoptarea HCL nr. 978/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, care prevede majorarea impozitului pe clădiri cu 50%, în cazul nedeținerii unui contract de furnizare a serviciilor de canalizare menajeră, în condițiile în care clădirea este situată pe o stradă racordată la rețeaua de canalizare. În ceea ce privește restul ariei de operare, acest indicator este de 60,4%, cu toate eforturile depuse de companie pentru asigurarea serviciului de canalizare în zona administrată.

Un alt obiectiv strategic îndeplinit pe anul 2018 în domeniul comercial a fost achiziționarea și montarea la nivel de branșament a  contoarelor cu telecitire. Prin montarea a 26.600 astfel de contoare, municipiul Oradea este integral contorizat cu apometre cu telecitire. Se preconizează ca în 2019 să se instaleze contoare cu telecitire și în localitatea Beiuș.

Prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, în 2018 au fost finalizate 12 contracte de lucrări, în momentul de față fiind în derulare 3 contracte fazate.

Tot din fonduri de coeziune s-au pus în funcțiune cele două stații de epurare din Beiuș și Tinca.

Următorul program cu finanțare europeană pe care îl va implementa Compania de Apă Oradea va fi Programul Operational Infrastructura Mare „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bihor”,  în valoare estimată de 108.286.990 euro, în prezent fiind în curs de derulare licitația de achiziție a consultantului, care va întocmi Studiul de fezabilitate și va înainta Uniunii Europene Aplicația Financiară.

O altă realizare a Companiei de Apă Oradea a fost obținerea unui grad de încasare de 95.64 % a facturilor de prestări servicii prin diversificarea modalităților de încasare a facturilor.

De asemenea, o preocupare a Companiei de Apă Oradea a fost implementarea unor acțiuni cu impact social pentru comunitate. În acest sens a fost amenajat un spațiu verde în suprafață de 2583 mp, la intersecția străzii Barcăului cu str. Zărandului.

Principalele obiective ale companiei pentru anul 2019 vizează implementarea unor soluții pentru îmbunătăţirea calităţii apei, montarea de contoare cu telecitire în Beiuş, modelarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei, precum și lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de  apă şi canalizare.