Din data de 1 august 2019, au început lucrările de modernizare aferente străzilor Arabilor, Ioan Bușiția și Thomas Mann. Modernizarea străzilor se realizează prin  proiectul „Regenerare fizică, economică şi socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea”, care a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate din zona Gutenberg, municipiul Oradea, în vederea promovării coeziunii sociale şi asigurarea de servicii sociale de calitate, prin crearea unui centru de zi pentru copiii proveniţi din comunităţi marginalizate şi modernizarea străzilor adiacente. Centrul de zi urmează să fie construit pe un teren de pe Calea Clujului, în imediata vecinătate a Școlii Ioan Slavici și a Grădiniței nr. 51.

În ceea ce privește lucrările de modernizare a străzilor Arabilor, Ioan Bușiția și Thomas Mann, acestea presupun lucrări de infrastructură și suprastructură la partea carosabilă, lucrări de canalizare pluvială și de semnalizare rutieră, amenajarea de parcări, trotuare, accese auto și de spații verzi, iar pe strada Arabilor se va realiza și un zid de sprijin.

Toate cele trei lucrări de modernizare sunt efectuate de către  asocierea formată din  SC DRUMURI ORĂȘENEȘTI SA – lider de asociere, și SC EDILDRUM CONSTRUCT SRL  – asociat. Acestea presupun lucrări de modernizare pe strada Arabilor pe un tronson de 194,19 metri, cu o valoare a contractului de 333.290,75 de lei fără TVA, pe strada Ioan Bușiția un tronson de 115,64 metri cu o valoare a contractului de 222.168,23 lei fără TVA, respectiv pe strada Th. Mann 161.50 metri, unde valoarea contractului este de 326.635,78 lei fără TVA.

Conform contractelor încheiate cu asocierea menționată, constructorul are la dispoziție trei luni de zile pentru execuția lucrărilor de modernizare a fiecărei străzi.