Marți, 06.08.2019, Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Revitalizare urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 1″.

Investiția prevede amenajarea coridorului verde din strada Coriolan Pop în cartierul Veteranilor – Oradea. Valoarea contractului semnat este de 2.250.058,00 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 2.110.913,08 lei, iar contribuția proprie a Municipiului Oradea de 181.363,19 lei.

„Unul din obiectivele orașului este acela de a avea spații verzi în toate cartierele. Cu sprijinul fondurilor europene, prin Programul Operațional Regional, se finanțează transformarea unor zone degradate în spații verzi, ceea ce ne va permite să transformăm mai multe terenuri din oraș aflate azi într-o situație de deteriorare și să le redăm cetățenilor sub forma unor spații verzi”, a spus primarul Ilie Bolojan.

Spațiu de agrement pe strada Coriolan Pop

Investiția prevede amenajarea coridorului verde din strada Coriolan Pop, spațiu care se intersectează cu încă trei străzi: str. General Eremia Grigorescu, str. Nicolae Firu și str. Radu Enescu.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective: reconversia și reutilizarea unor terenuri degradate situate în zona cartierului Veteranilor și aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în suprafață de 8654 mp, extinderea suprafeţei de spaţii verzi la nivel de oraş cu 8.062 mp prin amenajarea unor suprafeţe libere aflate în proprietate publică, în vederea transformării lor în parcuri. Momentan acestea sunt terenuri terenuri agricole, pepiniere, zone de protecţie sanitară, terenuri fără utilizare.

Totodată proiectul urmărește extinderea reţelei de spaţii publice urbane în cartierele de locuinţe și creșterea atractivității spațiului verde nou creat prin amenajarea a 3 spații de relaxare dotate cu mese de ping-pong, mese de sah și echipamente de joacă pentru copii în suprafață de 116 mp.

Asigurarea accesului persoanelor la infrastructura nou creată va fi asigurată prin amenajarea unor alei care strabat parcul pe o suprafață  de 476 mp.

Prin acest proiect se va îmbunătăți calitatea mediului urban și totodată se va reduce poluarea prin reconversia terenurilor semiindustriale degradate din zona străzii Coriolan Pop în cartierului Veteranilor și transformarea acestora în spații publice verzi și de agrement cu acces nelimitat.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară:4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ.

Durata contractului de finanțare este de 34 de luni.

În continuare urmează pregătirea documentațiilor necesare pentru demararea procedurilor de atribuire prevăzute în proiect.