În cadrul ședinței de Consiliu Local de azi, 31 iulie consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv coridorul de expropriere pentru lucrarea de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Odată cu modificarea configurației circulației din piețele centrale ale orașului (Piața Unirii și Piața Ferdinand), respectiv intenția de pietonalizare parțială a străzii Aurel Lazăr, între intersecția cu str. Republicii și intersecția cu str. Andrei Șaguna scoaterea parcărilor de pe carosabilul și trotuarele arterelor adiacente zonei Pieței Ferdinand, cât și adoptarea altor măsuri de descongestionare a traficului din zona centrului istoric, este necesară identificarea unor amplasamente, cât și edificarea unor parcări etajate. Această investiție este foarte importantă pentru administrația locală deoarece prin realizarea ei va rezolva problema locurilor de parcare în zona centrală prin construcția unei noi parcări supraterane între strada Aurel Lazăr și strada Iosif Vulcan, parcare care va avea 147 de locuri.

Astfel, scopul principal al investiției propuse ale lucrării de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat” str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor, este îmbunătățirea condițiilor de parcare/ garare a autoturismelor din municipiul Oradea prin edificarea unei parcări supraetajate, inclusiv a drumurilor de acces în şi din parcare, pe un teren existent în curtea interioară delimitată de str. Iosif Vulcan nr. 12 – 14 și str. Aurel Lazăr nr. 5 – 9, teren aflat într-un procent important în proprietate publică a Municipiului Oradea (2.965 mp), respectiv 1.214 mp în proprietatea privată a unor persoane fizice și juridice.

Conform soluției propuse, clădirea parcării va avea regimul de înălțime D + P + 3E. Accesul auto și pietonal în clădire se va realiza prin partea sudică dinspre str. Iosif Vulcan având o lățime de 7 m. Totodată, au fost prevăzute și 2 accese secundare pietonale utilizate și pe post de ieșire de evacuare în caz de incendiu – unul pe latura nordică, iar al doilea opus, în sud. În dreptul accesului principal este propusă amplasarea încăperii personalului de unde se supraveghează intrarea și ieșirea din parcare, precum de unde se și administrează întregul ansamblu. Adiacent acestuia este prevăzut un grup sanitar pentru personal. La parter se află grupurile sanitare pentru participanții din trafic. Etajele parțiale sunt legate între ele prin case de scară și lifturi bordate cu diafragme din beton armat. În cadrul parcării sunt prevăzute 147 de locuri de parcare, dintre care 6 sunt destinate utilizării de către persoane cu handicap. Pe lângă locurile de parcare auto mai sunt prevăzute și spații pentru biciclete și motociclete.

Valoarea totală a investiţiei este de 13.545,608361 mii lei fără TVA, iar durata de execuție a obiectivului este preconizată la 12 luni.

Reamintim că în cursul săptămânii trecute constructorul a început lucrările de pietonalizare a străzii Aurel Lazăr, lucrări care vor fi finalizate în decurs de 1 an de la emiterea ordinului de începere, iar investiția realizării parcării supraterane face parte parte din programul de construire de parcări supraterane și subterane în zona centrală.