În perioada 27 – 28 noiembrie 2018, la Pilsen – Republica Cehă s-au reunit în cadrul întîlnirii multilaterală a partenerilor Proiectului CityWalk finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, parteneri din Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, România, Serbia, Slovacia și Slovenia. Întâlnirea a fost găzduită de Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Pilsen.

În cadrul acestui eveniment, Primăria Municipiului Oradea, reprezentată prin Marius Moș, directorul Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din Primăria Oradea, dar și prin alți membri ai direcției, respectiv Daniela Moțoc, Ioana Popa și Ovidiu Guler, a prezentat informații privind strategia de mobilitate la nivelul Municipiului Oradea, precum și proiectele implementate pentru creșterea gradului de pietonalizare în Municipiul Oradea, astfel încât să se asigure condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în România), către transportul public şi modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos.

Toate aceste măsuri au rolul de a diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport la nivelul municipiului Oradea. De asemenea, au fost prezentate stadiul acțiunilor pilot prevăzute prin proiect și a acțiunilor de promovare ințiate prin și pentru proiectul CityWalk.

În data de 28 noiembrie, partenerii proiectului s-au întâlnit la sediul de conferințe al Autorității tehnice din Pilsen, unde au avut ocazia să încerce ascensorul istoric „pater noster”. Pe parcursul zilei de lucru, partenerii au discutat progresele înregistrate în pachetele de lucru (work packages), au prezentat activitățile deja implementate și planificarea campaniilor de conștientizare și sensibilizare și activitățile pilot.

Totodată, partenerii au experimentat aplicația pentru mobil, denumită Walk’n’Smile – aplicație care a fost dezvoltată în cadrul proiectului. Ziua a continuat cu discuții privind problemele de management de proiect și informații importante privind raportarea, fiind încheiată cu o prezentare generală a activităților planificate pentru următoarele 6 luni.

Aplicația Walk’n’Smile, disponibilă gratuit

Prin proiectul CityWalk aplicația Walk’n’Smile este acum disponibilă și pentru orădeni. Aplicația Walk’n’Smile este disponibilă gratuit spre descărcare pentru telefoane mobile cu sistem android în magazinul de redare Google Play și la linkul de pe pagina de pornire, urmând ca până la finalizarea proiectului să fie disponibilă și pentru telefoanele cu sisteme IOS. De menționat, că această aplicație se află momentan încă în curs de perfecționare, iar în cazul în care vor apărea erori, acestea vor fi corectate pe parcurs până la finalizarea proiectului.

Proiectul se va finaliza în luna mai 2019, iar întâlnirea multilaterală finală va avea loc la Oradea în luna martie a anului viitor.

Etapele întâlnirii multilaterale a partenerilor Proiectului CityWalk

Evenimentul a debutat la sediul Primăriei din Pilsen – clădire în stil arhitectural Renascentist – cei prezenți fiind întâmpinați de Filip Uhlík de la Agenția pentru Dezvoltare Regională din Regiunea Pilsen și de viceprimarul orașului Pilsen, Michal Vozobule. Discursul de bun venit a fost urmat de prezentările experților tehnici Petr Raška de la Institutul de Planificare și Dezvoltare Urbană a orașului Pilsen, care a prezentat probleme legate de planificarea urbană și de transport local, axată pe oportunitățile de plimbare, precum și Jakub Mareš de la Ateliér k světa, care a prezentat sistemul de Scoobike-sharing din Pilsen.

Prezentările tehnice au fost urmate de un tur ghidat al orașului. Ghidajul a fost realizat de către gazde și expertul tehnic care au prezentat măsuri specifice deja implementate în oraș pentru a îmbunătăți mersul pe jos. Prezentările tehnice, combinate cu turul ghidat al orașului, le-au oferit participanților o perspectivă mai bună asupra posibilităților de mers pe jos în orașul Pilsen. Turul ghidat s-a încheiat cu o călătorie scurtă cu troleibuzul cu baterii, cu care participanții s-au întors la Primărie.

A doua jumătate a zilei a început cu întâlnirea Comitetului de Coordonare Internă, în cadrul căreia partenerii au prezentat în linii mari stadiul activităților proiectului implementate până în prezent. Prezentarea succintă a progresului activităților a fost urmată de prezentări privind stadiul planificării oportunităților de mers pe jos realizate de parteneri. După aceasta, s-a desfășurat un workshop interactiv pentru prezentarea experiențelor privind această planificare. În cadrul workshopului, partenerii au lucrat în echipe formate pe baza țărilor de proveniență a membrilor, pentru a pregăti o revizuire a rezultatelor pozitive, a ceea ce a funcționat bine și a provocărilor cu care s-au confruntat. Constatările fiecărei echipe de lucru au fost ulterior discutate între parteneri. Workshopul s-a dovedit a fi foarte valoros pentru actualizarea ghidului de planificare a mersului pe jos, datorită discuțiilor referitoare la probleme, dificultăți și orice întrebări privind planurile locale în domeniul mersului pe jos.

Despre proiectul CityWalk

CityWalk este un proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, din fonduri UE – FEDER și IPA, și tinde spre constituirea de zone responsabile din punct de vedere energetic prin stabilirea de orașe pietonale în regiunea Dunărea. Acesta ajută orașele să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea fonică și să devină orașe mai sigure pentru locuitori, prin creșterea rolului unor forme mai durabile și mai active de mobilitate în mixul de transport urban, cum ar fi mersul pe jos și ciclismul. Proiectul se adresează provocării printr-o abordare holistică: îmbunătățirea mobilității urbane prin combinarea eficientă a diferitelor mijloace de transport și identificarea obstacolelor, dezvoltarea și punerea în aplicare a unui plan de abordare a acestor obstacole.

Proiectul CityWalk este implementat în cadrul unui parteneriat format din 13 parteneri din 9 țări, respectiv Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Croația, Slovacia, România, Cehia, Austria și Serbia. Liderul de parteneriat al acestui proiect este Centrul de Cercetare Știintifică Bistra Ptuj din Slovenia, Primăria Municipiului Oradea fiind singurul partener de proiect din România.

Pentru mai multe informații despre proiectul CityWalk, vă rugăm să vizitați: www.interreg-danube.eu/citywalk