Proiectul “Campionii Viitorului” va premia sportivii și antrenorii medaliați în anul 2018 care au reprezentat cu cinste municipiul Oradea în competițiile sportive interne și internaționale.

Până la data de 25.10.2019, orele 13.00, structurile sportive sunt așteptate să depună dosarul cu cel mai bun rezultat al sportivului propus pentru premiere, insoțit de formularul de înscriere și o copie după actul de identitate al sportivului, la sediul C.S.M. Oradea, str. Primariei nr.3, etajul 1, secretariat de Luni până Vineri între orele 10–13.

Componenta dosar inscriere Campionii Viitorului

• Dosar șină
• Formular de înscriere – click AICI
• Copie carte de identitate solicitant (pentru solicitanții minori se va anexa si copia actului de identitate al părintelui/tutorelui)
• Dovada rezultatului sportiv premiat
• Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale – click AICI
• Număr cont bancar (cod IBAN) al solicitantului emis de unitatea bancara (extras de cont, etc) *
• Număr cont bancar (cod IBAN) al antrenorului solicitantului emis de unitatea bancară (extras de cont)
• Număr cont bancar(cod IBAN) al părintelui/tutorelui pentru minori, emis de unitatea bancara(extras de cont, etc)

Vor fi premiaţi sportivii care au obţinut în anul evaluat, individual sau pe echipe, rezultate deosebite în cadrul competiţiilor sportive mondiale, europene, balcanice sau naţionale, rezultate materializate în obţinerea unui loc pe podium.

C.S.M.Oradea va centraliza nominalizările transmise și le va prezenta Comisiei în vederea distribuirii fondului de premiere.

Criterii de acordare şi selecţionare a sportivilor

Din categoria sportivilor de performanţă care pot beneficia de premiere, fac parte:

• sportivii de performanţă cu vârste cuprinse între 14 – 21 ani;
• sportivii legitimaţi în anul evaluat, precum și la data premierii, la un club sportiv de pe raza Municipiului Oradea, afiliat la Federația Română aparținând ramurei sportive respective și recunoscută de Ministerul Tineretului și Sportului.

Pentru ca un rezultat să poată fi premiat trebuie să apară în anuarul M.T.S. pentru anul 2018, iar pentru sporturile neolimpice să îndeplinească și următoarele condiții:

Campionatele Mondiale:

• la competiție să fi participat delegați naționale din minimum 20 de țări de pe 3 continente;
• la probele de concurs individuale să fi participat minimum 14 sportivi, exclusiv sportivi români;
• la probele de concurs pe echipe să fi participat minimum 10 echipe, exclusiv echipa României;
• la probele de luptă cu contact, competitorii să fie din minimum 8 țări, iar rezultatul să fie obținut în urma a minim 2 victorii.

Campionatele Europeane:

• la competiție să fi participat delegații naționale din minimum 15 de țări;
• la probele de concurs individuale să fi participat minimum 10 sportivi, exclusiv sportivii români;
• la probele de concurs pe echipe să fi participat minimum 6 echipe, exclusiv echipa României;
• la probele de luptă cu contact, competitorii să fie din minimum 6 țări, iar rezultatul să fie obținut în urma a minim 1 victorie.

Campionatele Naționale si Balcanice

• la probele de concurs individuale să participe minimum 6 sportivi;
• la probele de concurs pe echipe să participe minimum 4 echipe;
• la probele de lupta cu contact, competitorii sa fie din minimum 4 echipe, iar rezultatul să fie obținut în urma a minim 1 victorie.

Antrenorul va semna pe proprie răspundere că aceste condiții din anunț au fost întrunite și că rezultatul poate fi premiat.

Gala Campionii Viitorului 2019 se va desfășura pe data de 4 noiembrie (luni), anul curent, cu începere de la ora 15:00, la Arena Antonio Alexe.