În ședința Consiliului Local de joi, 4 octombrie, au fost aprobate măsuri cu privire la realizarea obiectivului de investiții „Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea”. Societatea Administrația Domeniului Public SA a fost mandatată în vederea realizării acestui obiectiv de investiții, Municipiul Oradea punând la dispoziția societății un teren în suprafață totală de 2176 mp pe strada Brașovului, în baza unui acord de colaborare.

Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului va avea aproximativ 400 de locuri de parcare și va deservi perimetrul din jurul magazinului Crișul, o zonă centrală aglomerată. Parcarea urmează să aibă 5 nivele supraterane, ultimul fiind o terasă, și un seminivel demisol (Ds+P+3E+Tr) și este gândită folosind soluția palierelor decalate interconectate prin trei rampe, două amplasate la extremități cu un sens de circulație și una centrală cu dublu sens. Circulațiile interioare se vor desfășura cu sens unic. Intrarea și ieșirea din parcare se vor face din strada Brașovului, prin amenajarea a două benzi suplimentare la intrarea și ieșirea din parcare.

În construcția parcării sunt prevăzute și locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități dar și parcare pentru biciclete.

În zona barierelor de la intrare vor fi amplasate avertizoare de gabarit maxim și panou electric cu numărul locurilor de parcare disponibile.

Accesul pietonal la parcaj se va face prin intermediul celor două circulații verticale orientate spre strada Brașovului, ambele dotate cu câte un ascensor cu capacitate de 8 persoane/630 kg. La nivelul etajului 2, circulația verticală a parcării va fi conectată printr-o pasarelă de legătură peste strada Brașovului de clădirea centrului comercial Crișul Shopping Center. Costurile pentru construcția acestei pasarele vor fi suportate de firma care administrează centrul comercial.

Valoarea estimată a investiției este de 17,2 milioane de lei fără TVA, iar durata de realizare este de 11 luni.

Plata lucrărilor se va face eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la recepția la terminarea lucrărilor. Pentru plata situațiilor de lucrări societatea Administrația Domeniului Public va emite bilete de ordin cu sume egale și scadente semestrial pe perioada de 5 ani. Au fost aprobate creditele de angajament pentru perioada 2021-2025 în valoare de 3.440 mii lei pe an, pentru realizarea obiectivului de investiții.

După finalizare construcția va fi integrată în domeniul public al Municipiului Oradea.