Primăria Oradea a demarat lucrările de refacere a acoperișului Palatului Episcopal Greco-Catolic, devastat în urma unui incendiu în vara anului 2018. După obținerea autorizației de construire, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 18 martie 2019.

În prezent, lucrările la planșeul peste etajul I sunt realizate în întregime. De asemenea, structura din lemn peste tronsonul I (cel care dă înspre str. Ep. Mihai Pavel) e realizată în întregime.

În continuare, urmează realizarea învelitorii din țiglă și a ornamentelor de cupru la tronsonul I. În ceea ce privește stadiul lucrărilor la tronsonul II (cel care dă înspre Piața Unirii), 20% din structura de lemn a șarpantei e finalizată, urmând și aici finalizarea în totalitate a structurii de lemn, realizarea învelitorii și a ornamentelor din tablă de cupru.

Termenul estimat pentru realizarea în întregime a șarpantei imobilului cu montarea învelitorii este mijlocul lunii iunie, urmând ca până în septembrie să fie gata și turla palatului.

Acoperișul de tip șarpantă va fi din din grinzi lamelare încleiate, cu învelitoare din țiglă ceramică și tablă din cupru la turnulețele de pe acoperiș.

Prin încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, Episcopia a pus la dispoziția municipalității imobilul Palatul Episcopal Greco-Catolic (monument istoric construit între anii 1903-1905 după proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy junior) și construcțiile anexe, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare și administrării de către Municipiul Oradea a Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, pe o perioadă de minimum 20 de ani.

Începând cu luna septembrie 2018, firma S.C TRAMECO SA a intervenit în vederea degajării molozului și luarea măsurilor ce se impuneau pentru punerea în siguranță a Palatului Episcopal Greco-Catolic.

Ca urmare a finalizării lucrărilor de degajare a molozului și executarea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului, în urma încheierii contractului de lucrări, a fost întocmită expertiza tehnică și proiectul tehnic în vederea reconstruirii parțiale a imobilului și reabilitarea zonei distruse în incendiu.

Valoarea lucrărilor  este de 7.960.000 lei, fără TVA, în care este inclusă și proiectarea.

Într-o ultimă etapă, se va realiza reabilitarea și refuncționalizarea efectivă a clădirii, inclusiv partea interioară, conform planurilor inițiale, reabilitarea totală a Palatului urmând să se finalizeze în termen de cel mult trei ani.