Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al judeţului Bihor recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Începând de luni, 15 februarie și până pe 28 februarie 2021, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. Cererile de înscriere se pot depune, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La nivelul județului Bihor, recrutarea candidaților pentru Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești se realizează de personalul structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana”.

În acest an, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești vor fi scoase la concurs 278 de locuri (2 locuri pentru rromi).

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana”, cu sediul în municipiul Oradea, str. Avram Iancu, nr. 9, în perioada                    15 – 28.02.2021, în fiecare zi (inclusiv sâmbăta și duminica), între orele 08.00 -16.00.

Dosar de recrutare și probe de concurs

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 10 martie 2021. Până la data de 08 martie 2021 se va realiza evaluarea psihologică a candidaților, conform planificării. Avizul psihologic va fi introdus în dosarul de recrutare de către compartimentul de specialitate.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 18 – 24 martie 2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor, care constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică, se va desfășura în data de 27 martie 2021.

Urmează examinarea medicală care se va realiza, în perioada 29 martie -16 aprilie, potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe       site-ul oficial al Şcolii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”- www.scoaladepompieri.ro,  până la data de 17 aprilie 2021.

Activitățile organizate în vederea recrutării și selecției candidaților vor fi desfășurate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a potențialelor îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 în rândul candidaților și al personalului implicat.

Informaţii suplimentare sunt publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne la: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/,  pe site-ul ISU Bihor : www.isubh.ro,  la rubrica ”Admitere” sau pot fi obținute la sediul inspectoratului, de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane, telefon 0259/411.212, 0259/411.213, interior 27107 și 27136, iar informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia etc. vor fi  disponibile pe pagina oficială a instituției de învățământ: www.scoaladepompieri.ro .

Sursa: Realitatea de Bihor