Primăria Oradea anunță că este în curs de semnare contractul de lucrări pentru modernizarea a trei străzi din zona Gutenberg, respectiv strada Arabilor, strada Ioan Bușiția și strada Thomas Mann.

Obiectul contractului de lucrări este elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic pentru execuție lucrări, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivele de investiții: Lot 1 – Modernizare str. Arabilor, Lot 2 – Modernizare str. Ioan Bușiția și Lot 3 – Modernizare str. Thomas Mann.

Valoarea estimată a lucrărilor pentru cele trei străzi a fost de 978.396,72 lei fără TVA, iar valorile estimate pentru fiecare lot în parte au fost următoarele: Lot 1 – valoarea estimată 372.863,95 lei, Lot 2 – valoarea estimată 251.762,40 lei și Lot 3 – valoarea estimată 353.770,37 lei.

Criteriul de atribuire a lucrărilor a fost prețul cel mai scăzut.

La procedura de achiziție publică pentru Lotul 1 a participat asocierea formată din S.C. Drumuri Bihor S.A (lider de asociere) și S.C Proexco S.R.L (asociat) cu o ofertă de 362.355, 69 lei și asocierea formată din S.C Drumuri Orășenești S.A (lider de asociere) și S.C Edildrum Construct S.R.L (asociat) cu o ofertă de 333.290, 75 lei, firma câștigătoare fiind aceasta din urmă.

Pentru Lotul 2 ș-a depus oferta asocierea formată din S.C Drumuri Orășenești S.A (lider de asociere) și S.C Edildrum Construct S.R.L (asociat) cu o ofertă de 222.168,23 lei, aceasta câștigând licitația pentru acest lot.

Pentru Lotul 3 și-au depus ofertele asocierea formată din S.C. Drumuri Bihor S.A (lider de asociere) și S.C Proexco S.R.L (asociat) cu o ofertă de 347.988,37 lei și asocierea formată din S.C Drumuri Orășenești S.A (lider de asociere) și S.C Edildrum Construct S.R.L (asociat) cu o ofertă de 326.635, 78 lei, firma câștigătoare a licitației fiind aceasta din urmă.

Contractul de lucrări prevede 45 de zile pentru proiectare și trei luni de zile pentru execuția lucrărilor de modernizare a fiecărei străzi.