Printr-un comunicat de presă transmis recent tinerii liberali bihoreni solicită ministrului Sănătății retragerea urgentă a declarațiilor privind medicii rezidenți și cer demisia acesteaia din funcție pentru că încalcă legislația muncii și deciziile ICCJ.

În comunicat se arată că declarațiile recente despre medicii rezidenți ale ministrului Sănătății, Sorina Pintea demonstrează nu doar o lipsă totală de respect pentru medicii tineri din România, dar și grave carențe în ceea ce privește cunoașterea legislației muncii, a liberei circulații a forței de muncă pe teritoriul UE și a situației de fapt din sistemul de sănătate. Tinerii liberali o informează pe doamna Pintea că propunerea încalcă Directiva 2004/38/CE și art. 45 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene: „Orice cetățean al Uniunii are dreptul de circulație și de ședere liberă pe teritoriul statelor membre.” și că medicii rezidenți primesc un salariu din bugetul Ministerului Sănătății, ca urmare a muncii pe care o depun în clinici și spitale, în interesul bolnavilor și această remunerație nu poate fi folosită ca o formă de șantaj ulterior, pentru a-i obliga pe medici să profeseze într-un anumit loc. De altfel, în decizia ICCJ nr. 5/2015 se arată că astfel de tentative de a obliga medicii rezidenți să profeseze într-un anumit loc (rezidențiatul pe post), este ilegală și reprezintă o încălcare a dreptului la muncă și o pretenție abuzivă, în raport cu dispozițiile Codului Muncii, care prevede, la art.159: “Salariații au dreptul la un salariu pentru munca prestată în baza unui contract de muncă”. Mai exact, decizia Curții precizează: “Nu se poate reține că activitatea medicului rezident este numai o activitate didactică și că remunerarea acestuia reprezintă cheltuieli de școlarizare”.

Bogdan Pater, președinte TNL Bihor: “Pentru tinerii rezidenți nu doar banii reprezintă motivația pentru care rămân sau pleacă din sistem sau din țară. În mod evident, un nivel de salarizare pe măsura muncii depuse le oferă condiții decente și normale de viață, însă problemele pe care rezidenții le reclamă sunt mult mai profunde. Vorbim despre niște tineri care au studiat intens și care au intrat în rezidențiat la 24-25 de ani. Drumul până în acest moment a fost înțesat de examene și de emoții, de renunțări personale și de o determinare de a trece peste lipsuri materiale.

Odată ce pătrund în malaxorul rezidențiatului și al specializării, tinerii medici remarcă stupefiați că, în loc de specializări clinice aprofundate și practică supervizată de mentori cu experiență, au parte de gărzi peste gărzi, de  o birocrație sufocantă și de piedici la tot pasul. Acestea ar trebui să fie preocupările ministrului Pintea și nu restrângerea drepturilor medicilor rezidenți la mobilitate în Uniunea Europeană.

Dacă luăm această declarație la pachet cu cea a Ministrului Finanțelor, Orlando Teodorovici, observăm o intenție generală a Guvernului de a face tinerii dependenți de bunăvoința partidului stat. Cu atât mai mult cu cât milioanele de tineri din diaspora nu sunt votanții lor și au situația financiară dar și exemplele de bună practică necesare pentru a face opoziție pertinentă.’’

În plus, susțin tinerii liberali, ministrul Pintea dovedește că nu cunoaște realitățile din sistem. Numărul posturilor și locurilor scoase la concursul de rezidențiat nu este stabilit printr-o procedură transparentă, care să țină cont de nevoile reale ale sistemului, iar specialitățile medicale pentru care sunt scoase la concurs locuri și posturi cu pregătire în rezidențiat, nu sunt corelate cu nevoile reale ale pieței muncii. Condițiile în care medicii tineri își pot desfășura activitatea în România nu sunt corespunzătoare pregătirii lor profesionale, aceștia ajungând să lucreze în condiții de epuizare extremă, fără aparatură și materiale sanitare, fără medicamente de bază sau dezinfectanți, fiind împinși de multe ori să încalce protocoalele terapeutice.

În consecință, Tineretul Național Liberal îi solicită de urgență ministrului Pintea retragerea declarațiilor privind restrângerea drepturilor medicilor rezidenți la mobilitate și demisia din funcție.