Senatorul PNL de Bihor și chestor al Senatului României, Cornel Popa, a transmis o scrisoare deschisă ministrului Finanțelor Publice, Orlando Teodorovici, pe tema cooperativelor de credit.

În cadrul scrisorii, senatorul arată că este nevoit să intervină pe acest subiect la 18 ani distanță de când a luat poziţie în Camera Deputaţilor, în legătură cu modificări legislative care ameninţau la acea dată soarta cooperativelor de credit. De această dată, vizând efectele grave pe care Ordonanţa 114/2018 le va avea în domeniul creditării populaţiei prin intermediul Creditcoop.

„OUG114/2018 nu ar trebui să aibă nimic comun cu sistemul cooperaţiei de credit care numără 40 de unităţi în România, cu o vechime de peste 165 de ani. Modificările legislative ameninţă să producă pierderi pentru aproximativ 30 dintre cele 40 de unităţi, care nu vor putea suporta renumita „taxă pe lăcomie”.

Mai mult, dacă nu se va ţine cont de specificul organizaţiilor cooperatiste de credit în nuanţarea prevederilor ordonanţei amintite, în anul 2020 ca urmare a decapitalizării continue şi a lipsei de interes a membrilor asociaţi de a completa capitalul, pierderea estimată la nivelul reţelei ar fi de aproximativ 15 – 16 milioane lei, iar o parte dintre băncile cooperatiste vor intra în faliment cu toate efectele nefaste care decurg din aceasta.

An de an, cooperativele de credit îşi ating indicii de performanţă şi se axează efectiv pe ajutorul membrilor şi gestionarea performantă a fondurilor de care dispun. Trăsătura cea mai importantă a unei organizaţii cooperatiste de credit este aceea că oferă membrilor săi servicii de creditare, de economisire şi servicii bancare în condiţii cât mai avantajoase şi nu urmăreşte, în mod special, obţinerea de profit aşa cum este cazul băncilor comerciale.

Este evident că se impune modificarea de urgenţă a OUG 114/2018, în sensul salvării de la dispariţie a acestui sistem de creditare a populaţiei în România, care a reprezentat colacul de salvare pentru mulţi membri la un moment dat, şi care are o justificare precisă. Guvernul nu a ţinut cont, aşadar, de faptul că:
– Organizaţiile cooperatiste nu-şi pot procura resurse financiare aşa cum fac băncile comerciale prin recurgere la pieţele de capital, pe calea ofertelor publice de acţiuni.
– Organizaţiile cooperatiste desfăşoară activităţi numai în monedă naţională, acordă credite într-o proporţie covârşitoare (98%) membrilor asociaţi, iar 95% dintre acestea sunt cu dobânzi fixe, neavând legătură cu niciun fel de indici ai pieţei bancare.
– Reţeaua cooperatistă este structurată pe două nivele, respectiv: unităţile locale (40) şi o casă centrală, aceasta din urmă având în bilanţul ei toate conturile curente ale unităţilor de credit, ceea ce ar duce în mod paradoxal la o dublă impozitare.

Date fiind toate aceste argumente, asupra cărora am fost sesizat prin adresa primită de la reprezentanţii Băncii Cooperatiste Izvorul Ştei, Bihor, am trimis o interpelare şi doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, şi vă rog şi pe dumneavoastră să luaţi toate măsurile pentru a repara o mare nedreptate pe care OUG 114/2018 o face şi să precizaţi când anume veţi opera modificările care se impun pentru salvarea unui sistem de creditare care a fost mereu în folosul populaţiei.”

Senatorul atrage atenţia, în finalul scrisorii, că este vorba despre instituţii care au avut mereu ca principiu ajutorul reciproc şi nu profitul, aşadar nu se justifică să li se aplice o „taxă pentru lăcomie”!